Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 333/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp về tình hình giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động trong thời gian vừa qua và định hướng cho thời gian tới do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 333/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 12/12/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 12/12/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 333/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp về tình hình giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động trong thời gian vừa qua và định hướng cho thời gian tới.

Về định hướng việc làm, xuất khẩu lao động trong thời gian tới

Tình hình kinh tế - xã hội của nước ta trong một vài năm tới còn tiếp tục gặp nhiều khó khăn do chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ quốc tế. Để đẩy mạnh hơn nữa chương trình giải quyết việc làm và công tác xuất khẩu lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tập trung làm tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau:

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, điều tra, nắm chắc về tình hình lao động, dự báo nhu cầu thị trường lao động trong nước và ngoài nước để có giải pháp giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động phù hợp.

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, ngành liên quan và các địa phương tăng cường công tác đào tạo nghề cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động trong và ngoài nước nhằm đẩy mạnh chương trình giải quyết việc làm và chương trình giảm nghèo.

c) Chủ động phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan bố trí đủ nguồn lực tài chính theo Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm đã được phê duyệt.

d) Tăng cường quản lý nhà nước về xuất khẩu lao động, đẩy mạnh hơn nữa công tác đào tạo, giáo dục cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài nhằm nâng cao chất lượng nguồn lao động xuất khẩu.

đ) Nghiên cứu mở rộng các hình thức xuất khẩu lao động, đặc biệt là thông qua nhận thầu ở nước ngoài; phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, tổ chức đưa lao động sang làm nông nghiệp ở một số nước có nhu cầu.

e) Chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, các cơ quan liên quan tìm hiểu và làm việc kỹ với các cơ quan chức năng của các nước tiếp nhận lao động Việt Nam đề ký kết và thực hiện các thỏa thuận về hợp tác lao động, bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của người lao động làm việc ở nước ngoài; đồng thời kiện toàn bộ máy, cán bộ các Ban quản lý lao động Việt Nam ở nước ngoài theo quy định của pháp luật.

g) Hoàn thiện các quy định và giải pháp quản lý hoạt động xuất khẩu lao động của các doanh nghiệp từ khâu tuyển chọn, đào tạo và giáo dục định hướng cho người lao động trước khi làm việc ở nước ngoài, đến khâu quản lý lao động trong thời gian làm việc ở nước ngoài; phối hợp với Bộ Công an và chính quyền các địa phương phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh các sai phạm nhằm ngăn chặn các tiêu cực và các hình thức lừa đảo xuất khẩu lao động.

h) Ban hành các quy định và hình thức công khai hóa các thông tin liên quan đến công tác xuất khẩu lao động (cơ chế, chính sách, danh sách các doanh nghiệp có giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động, thị trường xuất khẩu lao động, số lượng lao động cần tuyển, tiêu chuẩn tuyển lao động, các loại phí, chế độ đào tạo, chế độ lao động và thu nhập của người lao động khi làm việc ở nước ngoài …) để mọi người biết, thực hiện và kiểm tra.

i) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, các địa phương khẩn trương xây dựng Đề án “Hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009 – 2015”, trình Thủ tướng Chính phủ.

99