• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật lâm nghiệp

 

Thông báo 3396/TB-BNN-ĐMDN kết luận của Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần tại cuộc họp thẩm định phương án tái cơ cấu Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Thông báo 3396/TB-BNN-ĐMDN
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3396/TB-BNN-ĐMDN   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Nguyễn Hữu Điệp
Ngày ban hành: 19/07/2012   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết

Ngày 19/07/2012, BNN đã ban hành Thông báo 3396/TB-BNN-ĐMDN kết luận của Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần tại cuộc họp thẩm định phương án tái cơ cấu Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam.

Tổng công ty tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định để hoàn chỉnh Phương án. Trong đó, cần lưu ý một số nội dung sau:

- Phần hiện trạng cần viết ngắn gọn, đề cập đến những nội dung cơ bản, chủ yếu là nội dung tái cơ cấu và các giải pháp;

- Các chỉ tiêu, số liệu trong Phương án phải xây dựng trên cơ sở kế hoạch 5 năm được phê duyệt. Nếu Tổng công ty có sự điều chỉnh số liệu khác với kế hoạch Bộ giao thì cần phải có giải trình, thuyết minh rõ.

- Ngành nghề kinh doanh: Tổng công ty rà soát ngành nghề kinh doanh chính, ngành nghề có liên quan và ngành nghề phụ trợ, ngành nghề không cần thiết thì loại bỏ cho phù hợp.

- Việc thoái vốn: Tổng công ty cần rà soát thật kỹ các công ty con, công ty liên kết; những công ty nào hoạt động có hiệu quả thì giữ lại; những công ty hoạt động không có hiệu quả thì cần xem xét nguyên nhân, phân tích đánh giá để từ đó có biện pháp xử lý cụ thể. Đây là một trong những nội dung quan trọng của việc tái cơ cấu doanh nghiệp do đó không được chủ quan và không để xảy ra những sai sót.

- Tái cơ cấu đầu tư: từ việc xác định các nhóm ngành nghề trên, Tổng công ty xác định lại các lĩnh vực, dự án cần đầu tư. Các dự án đầu tư nếu không liên quan đến ngành nghề chính thì thực hiện thoái vốn. Những dự án đầu tư vào lĩnh vực khác ngoài ngành nghề chính trên cơ sở lợi thế sẵn có về tài sản, đất đai của Tổng công ty thì cân nhắc kỹ khi tiếp tục thực hiện. Mặc khác, Tổng công ty cũng cần chú ý đến việc mở rộng, đầu tư phát triển trồng rừng và chế biến các sản phẩm từ rừng trồng.

Từ khóa: Thông báo 3396/TB-BNN-ĐMDN

95

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
143860