Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 34/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại hội nghị dạy nghề các trường thuộc doanh nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 34/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 04/02/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 04/02/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 34/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại hội nghị dạy nghề các trường thuộc doanh nghiệp.

Đối với các trường:

- Các trường dạy nghề của doanh nghiệp, của các tập đoàn kinh tế, của các công ty, trước hết thực hiện chức năng đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp đáp ứng đặt hàng đào tạo của doanh nghiệp qua phương thức hợp đồng đào tạo giữa công ty, doanh nghiệp và trường về số lượng và chất lượng nhân lực được đào tạo. Doanh nghiệp, công ty phải bảo đảm kinh phí đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp;

- Các trường này cũng có thể đào tạo theo yêu cầu xã hội. Khi đó sẽ thực hiện cơ chế như trường tư thục;

- Về cơ chế hoạt động: Các trường thực hiện cơ chế tự chủ về kinh phí là đơn vị hoạt động độc lập được hưởng các chính sách của Nhà nước và khuyến khích xã hội hóa giáo dục đào tạo. Nguồn kinh phí được huy động từ công ty, doanh nghiệp mẹ, học phí của người học, tài trợ của Nhà nước và các nguồn tài trợ hợp pháp khác;

- Về học phí đối với đào tạo cho người ngoài công ty, doanh nghiệp, nhà trường tự quyết định mức học phí phù hợp chất lượng đào tạo, khả năng chi trả của người học và của xã hội khi đào tạo theo nhu cầu của xã hội;

- Các trường cần phải công bố chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo, các nguồn lực để thực hiện việc bảo đảm chất lượng đào tạo; chịu sự giám sát của Nhà nước trên cơ sở tiêu chuẩn để mở trường do Nhà nước quy định; công bố đánh giá chất lượng đã được các tổ chức có thẩm quyền thực hiện theo quy định của Nhà nước.

88