• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Thông báo 3404/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là vải dệt thoi do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Thông báo 3404/TB-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3404/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2018

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi cục Kiểm định Hải quan 2 tại thông báo số 334/TB-KĐ2 ngày 05/03/2018 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Vải dệt thoi, mã hàng MC2217029, thành phần 100% RAYON, dạng cuộn, từ các sợi có mầu khác nhau, định lượng 158g/m2, khổ 57/58, hàng mới 100% (Mục 6 tờ khai).

2. Đơn vị xuất/ nhập khẩu: Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thời Trang Dự Phát- Địa chỉ: Lô L3, Khu công nghiệp dệt may Phố Nối B, xã Dị Sử, Huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. MST: 0900886221.

3. Tờ khai số: 10171881603/A11 ngày 20/11/2017 đăng ký tại Chi cục HQ CK Cảng Hải Phòng KV3 - Cục Hải quan Tp. Hải Phòng.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Vải dệt thoi từ các sợi có mầu khác nhau, thành phần 100% xơ staple visco, chưa ngâm tẩm hay tráng phủ bề mặt, trọng lượng 159,2 g/m2, dạng cuộn, khổ 1,52m.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Vải dệt thoi từ các sợi có mầu khác nhau, thành phần 100% xơ staple visco, chưa ngâm tẩm hay tráng phủ bề mặt, trọng lượng 159,2 g/m2, dạng cuộn, khổ 1,52m.

Thuộc nhóm 55.16 “Vải dệt thoi từ xơ staple tái tạo”, phân nhóm “- Có tỷ trọng xơ staple tái tạo từ 85% trở lên:”, mã số 5516.13.00 “- - Từ các sợi có các mầu khác nhau”, tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh,TP (để thực hiện);
- Chi cục HQ CK Cảng Hải Phòng KV3 - Cục Hải quan Tp. Hải Phòng.(để t/hiện);
- Cục Kiểm định Hải quan và các Chi cục trực thuộc;
- Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thời Trang Dự Phát- Địa chỉ: Lô L3, Khu công nghiệp dệt may Phố Nối B, xã Dị Sử, Huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Huyền (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3404/TB-TCHQ   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 15/06/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông báo 3404/TB-TCHQ

154

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
390199