• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


 

Thông báo 348/TB-VPCP năm 2013 kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc tại buổi làm việc của Ban Chỉ đạo Tây Bắc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái do Văn phòng Chính Phủ ban hành

Tải về Thông báo 348/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 348/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2013

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC, TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TÂY BẮC TẠI BUỔI LÀM VIỆC CỦA BAN CHỈ ĐẠO TÂY BẮC VỚI BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY YÊN BÁI

Ngày 03 tháng 9 năm 2013, tại Ban Chỉ đạo Tây Bắc, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc đã chủ trì buổi làm việc của Ban Chỉ đạo Tây Bắc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái. Cùng dự buổi làm việc có Cục an ninh Tây Bắc (Bộ Công an) và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe đồng chí Bí thư Tỉnh ủy báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm 2013, kết quả sau kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và một số đề nghị của Tỉnh; ý kiến của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các đồng chí dự họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Tây Bắc biểu dương, đánh giá cao nỗ lực và những kết quả đạt được trong những năm qua và 8 tháng đầu năm 2013 của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái. Trong điều kiện khó khăn chung của cả nước nhưng với sự cố gắng vượt qua khó khăn Tỉnh đã đạt được kết quả khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực kinh tế-xã hội và xây dựng đảng: tốc độ tăng trưởng GDP cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; 8 tháng đầu năm 2013 nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra; tổng sản phẩm tăng 9,76%; trong đó, nông lâm nghiệp - thủy sản tăng 4,3%; công nghiệp, xây dựng tăng 9,62%; dịch vụ, du lịch tăng 13,02%. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 56,7%; các tiềm năng lợi thế về thủy điện, khoáng sản, du lịch và các lĩnh vực khác từng bước được quản lý, khai thác có hiệu quả. Tạo việc làm mới cho 7.070 người, an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được đảm bảo. Tích cực tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm chú trọng; đời sống nhân dân được cải thiện; quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ổn định, tội phạm được kiềm chế, tai nạn giao thông giảm, tập trung giải quyết được nhiều vụ khiếu kiện phức tạp, kéo dài. Thực hiện nghiêm túc và đạt được nhiều kết quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); hệ thống chính trị cơ sở ngày càng vững mạnh, đoàn kết các dân tộc được phát huy.

Tuy nhiên, Yên Bái vẫn là tỉnh nghèo, có nhiều khó khăn, thách thức: Cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông còn bất cập; tài nguyên, khoáng sản đã được quản lý nhưng chưa chặt chẽ; tỷ lệ hộ nghèo còn cao (29,5%); tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn còn tiềm ẩn phức tạp; tội phạm giết người chưa giảm, vi phạm pháp luật về quản lý kinh tế, môi trường còn diễn biến phức tạp, số người nghiện ma túy cao, tình trạng tái trồng cây có chứa chất ma túy vẫn còn nguy cơ bùng phát.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

Về cơ bản thống nhất với mục tiêu, nhiệm vụ mà Tỉnh đặt ra từ nay đến hết năm 2013 và các năm tiếp theo. Để hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ năm 2013, lưu ý Tỉnh một số việc:

1. Tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được; phân tích làm rõ các tồn tại, hạn chế để có biện pháp khắc phục; cùng với sự hỗ trợ của Trung ương, Tỉnh cần năng động, sáng tạo và huy động nguồn lực để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng về giao thông, thủy lợi, điện...; khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế về đất đai, điều kiện về khí hậu để phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, cây công nghiệp và chăn nuôi gia súc, gia cầm, gắn với đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất, phát triển công nghiệp chế biến để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị của các sản phẩm hàng hóa. Tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

2. Chú trọng phát triển nông, lâm nghiệp làm tiền đề xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững; phát huy lợi thế về đất đai, lao động, xây dựng và nhân rộng mô hình để tăng năng suất lao động trong nông nghiệp, lâm nghiệp; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với viêc tổ chức lại sản xuất nông nghiệp; giảm dần hình thức sản xuất tự túc, tự cấp sang phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại và sản xuất hàng hóa gắn với xuất khẩu; có chính sách hỗ trợ về giống cây trồng, vật nuôi; làm tốt công tác định canh, định cư và bố trí sắp xếp lại dân cư, gắn bố trí ổn định dân cư với thực hiện Chương trình nông thôn mới.

3. Chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp để giảm tỷ lệ hộ nghèo nhanh và bền vững, chăm lo đời sống cho đồng bào thiểu số, đồng bào nghèo, vùng khó khăn; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, dạy nghề, tạo việc làm, công tác y tế, giáo dục và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

4. Tiếp tục củng cố, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, nền an ninh nhân dân vững chắc, giữ gìn và củng cố đoàn kết dân tộc; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22 tháng 10 năm 2010, Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26 tháng 3 năm 2008 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Ban Bí thư, Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội và Quyết định số 316/QĐ-TTg ngày 07 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống tội phạm, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp ủy Đảng, chính quyền. Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền và thủ trưởng cơ quan Công an đối với công tác này. Nơi nào để tệ nạn xã hội, tội phạm lộng hành, phức tạp kéo dài thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan Công an phải chịu trách nhiệm. Đẩy mạnh công tác phòng ngừa xã hội, trong đó chú trọng tuyên truyền về phòng, chống tội phạm với nội dung, hình thức phù hợp với đối tượng, địa bàn đặc thù. Mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là thời điểm giáp Tết, tập trung đấu tranh với các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm, cướp, cướp giật, cưỡng đoạt tài sản, buôn lậu, gian lận thương mại, các vi phạm về pháo nổ. Thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, nhất là các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; tăng cường quản lý tiền chất, đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, mại dâm, HIV/AIDS. Tăng cường phối hợp giữa Công an, Viện kiểm sát, Tòa án trong điều tra, truy tố, xét xử/nghiêm minh tội phạm; có biện pháp kiềm chế tai nạn giao thông đến mức thấp nhất để giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.

III. VỀ MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ CỦA TỈNH

1. Về hỗ trợ vốn chợ Tỉnh thực hiện Dự án đường tránh ngập thành phố Yên Bái nối với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai: Đây là dự án quan trọng và cấp thiết, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính cân đối bổ sung nguồn vốn cho Tỉnh thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Về bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ cho bệnh viện đa khoa tuyến huyện, phòng khám đa khoa khu vực; kiên cố hóa trường, lớp học và nhà ở công vụ cho giáo viên; đường giao thông đến trung tâm xã: Trước mắt, Tỉnh sử dụng số vốn trái phiếu Chính phủ được giao giai đoạn 2012-2015. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ có liên quan tổng hợp nhu cầu bổ sung đối với các dự án thuộc danh mục sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ nhưng còn thiếu vốn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét để trình Quốc hội theo chỉ đạo tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ và Thông báo 274/TB-VPCP ngày 30 tháng 7 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ.

3. Về bổ sung qui hoạch sân golf: Tỉnh lập hồ sơ đề nghị bổ sung vào quy hoạch theo Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2009 và Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 18 tháng 04 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

4. Về phân bổ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy: giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan ưu tiên, cân đối kinh phí từ Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy hỗ trợ các tỉnh trọng điểm về tội phạm và tệ nạn ma túy (trong đó có Yên Bái).

5. Về Đề án xóa bỏ tái trồng cây có chứa chất ma túy chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi thay thế cây có chứa chất ma túy: Đồng ý về chủ trương; Tỉnh lập, hoàn thiện đề án trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các Bộ: Công an, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ liên quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

6. Về cải tạo hệ thống hành lang, lề đường, rãnh thoát nước quốc lộ 70 để đảm bảo an toàn giao thông: Giao Bộ Giao thông vận tải khẩn trương xem xét, xử lý cụ thể. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Công an, Giáo dục và Đào tạo, Lao động-Thương binh và Xã hội, Y tế, Ủy ban Dân tộc;
- Ban Chỉ đạo Tây Bắc;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Yên Bái;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý PTTg Nguyễn Xuân Phúc, Cổng TTĐT; các Vụ: TH, KTTH, KTN, NC, KGVX;
Lưu: VT, V.III (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quang Thắng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 348/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Quang Thắng
Ngày ban hành: 18/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết

Văn phòng Chính Phủ ban hành Thông báo 348/TB-VPCP năm 2013 kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc tại buổi làm việc của Ban Chỉ đạo Tây Bắc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái.

Về cơ bản thống nhất với mục tiêu, nhiệm vụ mà Tỉnh đặt ra từ nay đến hết năm 2013 và các năm tiếp theo. Để hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ năm 2013, lưu ý Tỉnh một số việc:

1. Tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được; phân tích làm rõ các tồn tại, hạn chế để có biện pháp khắc phục; cùng với sự hỗ trợ của Trung ương, Tỉnh cần năng động, sáng tạo và huy động nguồn lực để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng về giao thông, thủy lợi, điện...; khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế về đất đai, điều kiện về khí hậu để phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, cây công nghiệp và chăn nuôi gia súc, gia cầm, gắn với đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất, phát triển công nghiệp chế biến để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị của các sản phẩm hàng hóa. Tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

2. Chú trọng phát triển nông, lâm nghiệp làm tiền đề xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững; phát huy lợi thế về đất đai, lao động, xây dựng và nhân rộng mô hình để tăng năng suất lao động trong nông nghiệp, lâm nghiệp; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với viêc tổ chức lại sản xuất nông nghiệp; giảm dần hình thức sản xuất tự túc, tự cấp sang phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại và sản xuất hàng hóa gắn với xuất khẩu; có chính sách hỗ trợ về giống cây trồng, vật nuôi; làm tốt công tác định canh, định cư và bố trí sắp xếp lại dân cư, gắn bố trí ổn định dân cư với thực hiện Chương trình nông thôn mới.

 

Từ khóa: Thông báo 348/TB-VPCP

137

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
207899