• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Thông báo 3556/TB-LĐTBXH năm 2020 về điều chỉnh phân công công tác của các Thứ trưởng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Thông báo 3556/TB-LĐTBXH
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3556/TB-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2020

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG PHÂN CÔNG CÔNG TÁC CỦA CÁC THỨ TRƯỞNG

Căn cứ Quyết định số 486/QĐ-LĐTBXH ngày 29/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế làm việc của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 1633/QĐ-LĐTBXH ngày 16/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng;

Căn cứ Quyết định số 446/QĐ-LĐTBXH ngày 16/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc điều chỉnh, bổ sung phân công công tác của các Thứ trưởng;

Căn cứ Thông báo số 4214/TB-LĐTBXH ngày 01/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc điều chỉnh, bổ sung phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng;

Để đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực của Bộ, Bộ trưởng điều chỉnh, bổ sung phân công công tác một số lĩnh vực đối với các Thứ trưởng như sau:

1. Thứ trưởng Lê Tấn Dũng:

1.1. Thôi phụ trách lĩnh vực người có công.

1.2. Bổ sung phụ trách lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

1.3. Phụ trách các đơn vị: Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (bao gồm đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục); Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ; Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất, Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II.

2. Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà:

2.1. Thôi phụ trách công tác văn phòng; chỉ đạo giải quyết đơn, thư của công dân và kiến nghị của cử tri; Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật của Bộ.

2.2. Bổ sung phụ trách công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

2.3. Phụ trách Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội

3. Thứ trưởng Lê Văn Thanh:

3.1. Bổ sung phụ trách lĩnh vực nghiên cứu khoa học và đào tạo khối các trường Đại học thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng khoa học của Bộ.

3.2. Phụ trách các đơn vị: Viện Khoa học Lao động và Xã hội; Trường Đại học Lao động - Xã hội; Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định; Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh; Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long.

4. Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan:

4.1. Giúp Bộ trưởng chỉ đạo các lĩnh vực: người có công; bảo hiểm xã hội; công tác văn phòng; chỉ đạo giải quyết đơn, thư của công dân và kiến nghị của cử tri; phụ trách công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin và theo dõi các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực phụ trách thuộc phạm vi, trách nhiệm của Bộ.

4.2. Phụ trách các đơn vị: Cục Người có công (bao gồm các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục); Vụ Bảo hiểm xã hội; Văn phòng Bộ (bao gồm đơn vị sự nghiệp trực thuộc Văn phòng Bộ); Trung tâm Thông tin; Trung tâm Hành động khắc phục bom mìn Việt Nam; Quỹ Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam.

4.3. Tham gia các ban chỉ đạo, hội đồng, ủy ban theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và một số hội đồng, ban chỉ đạo khác của Bộ theo phản công của Bộ trưởng.

Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật của Bộ.

Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ.

Các nội dung phân công công tác khác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng, thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1633/QĐ-LĐTBXH ngày 16/10/2017, Quyết định số 446/QĐ-LĐTBXH ngày 16/4/2018, Thông báo số 4214/TB-LĐTBXH ngày 01/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng. Trong quá trình chỉ đạo, điều hành, triển khai nhiệm vụ; Bộ trưởng có thể điều chỉnh, bổ sung phân công công tác đối với các đồng chí Thứ trưởng.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo để Lãnh đạo Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện; các cơ quan, tổ chức có liên quan biết và phối hợp công tác./.

 


Nơi nhận:

- Các đ/c Thứ trưởng;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ;
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Đào Ngọc Dung

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3556/TB-LĐTBXH   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Đào Ngọc Dung
Ngày ban hành: 15/09/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông báo 3556/TB-LĐTBXH

222

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
452778