Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 3585/TCHQ-VP ngày 04/08/2004 của Tổng cục Hải quan về việc thông báo kết luận của lãnh đạo Bộ Tài chính trong buổi làm việc tại Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ngày 29/7/2004

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3585/TCHQ-VP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Lê Như Quỳnh
Ngày ban hành: 04/08/2004   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 04/08/2004, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo số 3585/TCHQ-VP về việc thông báo kết luận của lãnh đạo Bộ Tài chính trong buổi làm việc tại Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ngày 29/7/2004.

Thực hiện công tác thu thuế:

Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố quán triệt tinh thần, thực hiện nhiệm vụ thu thuế với kết quả cao nhất nhằm mục tiêu cân  đối thu chi ngân sách của Nhà nước.

Ngành Hải quan cần thay đổi trong đánh giá kết quả thu vì hiện nay còn nhiều điểm chưa phù hợp; thực hiện ngay việc thống kê những trường hợp thất thu, xác định rõ trị giá, nguyên nhân thất thu, đánh giá tình hình khắc phục trong báo cáo định kỳ và thực hiện đồng bộ từ Chi cục đến Cục, từ Cục đến Tổng cục, từ Tổng cục đến Bộ; điều chỉnh việc giao chỉ tiêu thu hợp lý giữa các Cục Hải quan tỉnh, thành phố đảm bảo sự công bằng và khuyến khích thi đua giữa các đơn vị.

87