• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật Nhà ở

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ

 

Thông báo 36/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tại cuộc họp của Ban chỉ đạo do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 36/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 36/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 04/02/2010   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết

Ngày 04/02/2010, VPCP đã ban hành Thông báo 36/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tại cuộc họp của Ban chỉ đạo.

Trong năm 2009, Ban Chỉ đạo đã triển khai thực hiện được nhiều việc: kiện toàn tổ chức bộ máy, tổ chức họp Ban Chỉ đạo thường xuyên theo đúng định kỳ. Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo xây dựng và ban hành nhiều chính sách về nhà ở; tổ chức nhiều đoàn công tác đi làm việc với các địa phương, kiểm tra, nắm bắt tình hình thực tế việc triển khai các chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tại các địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản còn một số hạn chế sau:

- Nhận thức của các cấp, các ngành chưa đồng bộ, chưa thực sự quan tâm lĩnh vực nhà ở và bất động sản (tới nay mới có 55 trong tổng số 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Ban Chỉ đạo về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản). Yêu cầu các địa phương khẩn trương thành lập và kiện toàn tổ chức Ban chỉ đạo, tăng cường công tác chỉ đạo về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tại địa phương;

- Nhiều dự án thuộc các chương trình trọng điểm về phát triẻn nhà ở triển khai còn chậm (như xây dựng nhà ở cho công nhân thuê tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, nhà ở xã hội...);

- Các số liệu thống kê về nhà ở chưa đồng bộ, còn thiếu, chưa thống nhất, chưa chính xác, ảnh hưởng đến việc hoạch định chính sách quản lý, phát triển nhà ở và bất động sản;

- Công tác quản lý, sử dụng nhà ở còn nhiều vấn đề chưa được sự đồng thuận của nhân dân (như việc quản lý nhà chung cư, nhà ở cho sinh viên, chưa quan tâm việc bảo trì, sửa chữa chống xuống cấp của các công trình đã được đầu tư xây dựng...)

Từ khóa: Thông báo 36/TB-VPCP

132

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
103468