• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


 

Thông báo 367/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lào Cai do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 367/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 367/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2013

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ VĂN NINH TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH LÀO CAI

Ngày 25 tháng 9 năm 2013, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã thăm và làm việc với lãnh đạo tnh Lào Cai. Cùng dự có lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc, Ban Chỉ đạo Tây Bắc và Văn phòng Chính ph.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tnh Lào Cai, sau khi nghe đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh báo cáo kết quả kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2013, tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ đến năm 2015 và một số kiến nghị của Tỉnh; ý kiến của lãnh đạo các Bộ, cơ quan, Phó Thtướng Vũ Văn Ninh đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, biểu dương và đánh giá cao những cố gắng khắc phục khó khăn và kết quả phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2013 của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai. Trong điều kiện khó khăn chung và thiên tai đối với địa phương, Tỉnh đã bám sát các Nghị quyết của Trung ương Đảng, của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo quyết liệt, năng động, sáng tạo, đạt được kết quả khá cao, hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 đều đã vượt, trong đó có một chỉ tiêu đã đạt mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra; một số chỉ tiêu đạt cao như: Thu ngân sách nhà nước, kim ngạch xuất nhập khẩu, tổng sản lượng lương thực và tỷ lệ giảm nghèo... Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và tham nhũng tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện và đạt kết quả tốt. An ninh biên giới ổn định; quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Về xây dựng nông thôn mới có nhiều mô hình tổ chức sản xuất mới, tạo cho người dân có thu nhập cao và ổn định; huy động nguồn lực làm đưng giao thông đến các thôn, bản.

Tuy nhiên, Lào Cai vẫn là tỉnh nghèo, còn nhiều khó khăn (có 6/9 huyện là huyện nghèo) và tỷ lệ hộ nghèo cao (24,49%); về xây dựng nông thôn mới, số xã đạt dưới 5 tiêu chí và 2 tiêu chí còn chiếm tỷ lệ cao (65,28%); số người chết do tai nạn giao thông tăng.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

Về cơ bản, thống nhất với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Tỉnh đã đề ra. Trong thời gian tới, Tỉnh cần quan tâm một số điểm sau đây:

1. Để phát huy các điều kiện thuận lợi về tài nguyên khoáng sản, du lịch, cửa khẩu, nhằm phát triển nhanh và bền vững, Lào Cai cần tiếp tục có cách làm mới, khắc phục khó khăn, lựa chọn những việc cần thiết, cấp bách làm trước; phối hp với Bộ Giao thông vận tải tập trung hoàn thành Đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đúng tiến độ; phát huy và nâng cao hiệu quả hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai, trong đó chú ý phát triển dịch vụ xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai - Hà Khẩu (Trung Quốc); tập trung huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Tằng Loỏng.

2. Tiếp tục quan tâm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tạo đà phát triển cho các năm sau, kết hợp giải quyết hàng tồn kho, xử lý nợ xấu và khuyến khích doanh nghiệp liên kết với nông dân trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

3. Tăng cường công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, quản lý giá cả, bảo đảm cung cầu hàng hóa phục vụ sản xuất và tiêu dùng của nhân dân, nhất là trong dịp cuối năm và lễ, tết.

4. Chăm lo phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tập trung sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước.

5. Về xây dựng nông thôn mới: Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyn, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới; cn nhân rộng các mô hình tổ chức sản xuất, xây dựng hạ tng tốt phù hp với tng địa phương; không nóng vội, chạy theo thành tích, cần cụ thể hóa từng tiêu chí, lựa chọn tiêu chí căn bản, mang tính chất quyết định và có tác động trực tiếp đến đời sống người dân để triển khai thực hiện trước, đồng thời tập trung hơn nữa nguồn lực cho phát triển sản xuất, tạo nền tảng để thực hiện các tiêu chí khác và phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vng.

III. VỀ MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ CỦA TỈNH

1. Về hỗ trợ Vốn đu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai: Tỉnh lập Đán về xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Bộ Tài chính xem xét, đề xuất thưởng vượt thu xuất nhập khẩu theo Nghị quyết số 14/2011/QH13 ngày 10 tháng 11 năm 2011 của Quốc hội và Quyết định số 1792/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Về thực hiện Đề án "Nâng cấp đô thị Sa Pa và xây dựng thị xã Sa Pa trở thành điểm du lịch tầm cỡ quốc gia và thành lập huyện mới Thanh Phú": Giao Văn phòng Chính phủ làm việc cụ thể với Bộ Nội vụ đề xuất phương án tháo gỡ vướng mắc cho Tỉnh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Về đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Tằng Loỏng (hệ thng xử lý nước thải, đường giao thông trục chính, sắp xếp dân cư): Ngoài nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương theo quy định, Tỉnh chủ động huy động nguồn lực đu tư của các doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp đthực hiện.

4. Về chuyển đổi Cụm Công nghiệp Bắc Duyên Hải (thành phLào Cai) thành Khu Công nghiệp Bắc Duyên Hải và bổ sung Khu Công nghiệp Tân An - Tân Thượng (huyện Văn Bàn, quy mô 1.100 ha) vào Quy hoạch các khu công nghiệp cả nước đến năm 2015: Tỉnh gửi báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, đề xuất, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

5. Về hệ thống giao thông:

- Đường kết nối Đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai với cầu Kim Thành (dài 500m): Đồng ý hỗ trợ vốn cho Tỉnh thực hiện; giao Bộ Giao thông vận tải tính chung vào vốn đầu tư Dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, báo cáo Thtướng Chính phủ. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải đề xuất, trình Thủ tướng Chính phủ phương án ứng vốn cho Tỉnh thực hiện.

- Về triển khai đầu tư Dự án đường kết nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến Sa Pa: Đồng ý về chủ trương, giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Tỉnh triển khai thực hiện theo quy định.

- Về đầu tư nâng cấp đường sắt Hà Nội - Lào Cai: Giao Bộ Giao thông vận tải khẩn trương hoàn thiện Đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

6. Về Quy hoạch Hành lang Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thiện Đán phát triển hành lang, vành đai kinh tế và các cực tăng trưởng đến năm 2020 (Trong đó có Hành lang Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng), trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

7. Về việc đưa Lào Cai vào vùng quy hoạch phát triển cây cao su của cả nước: Giao Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn xem xét, đánh giá kết quả trng cao su tại tỉnh Lào Cai, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét việc bsung Lào Cai vào Quy hoạch trồng cao su các tỉnh miền núi phía Bắc.

8. Về giao kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng hàng năm tương ứng với kế hoạch giao kinh phí để tránh tình trạng kinh phí cp không tương ứng với khối lượng được giao: Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn xử lý theo thm quyn.

9. Về bố trí vốn thực hiện các dự án sắp xếp dân cư biên giới theo Quyết định số 570/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ và các dự án sắp xếp dân cư ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm (Dự án sắp xếp dân cư thôn Lave, thôn Can Hồ A, xã Bản Khoang, huyện Sa Pa; khắc phục lũ quét thôn Nậm Chàm, xã Nậm Lúc và dự án sắp xếp dân cư ven hồ thủy điện Cốc Ly, huyện Bc Hà): Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, đề xuất phương án hỗ trợ vốn cho Tỉnh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

10. Về ban hành chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015: Giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

11. Về hỗ trợ xi măng làm đường nông thôn: Giao Bộ Giao thông vận tải khẩn trương thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 345/TB-VPCP ngày 11 tháng 9 năm 2013.

12. Về hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu hành chính mới: Tỉnh chủ động sử dụng ngân sách địa phương và huy động các nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện; trong đó làm việc với Bộ Tài chính để xem xét, tạm ứng vốn từ Kho bạc Nhà nước.

13. Về các kiến nghị về nông nghiệp, nông dân, nông thôn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai và các Bộ, ngành, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ủy ban Dân tộc;
- Ban Chỉ đạo Tây Bắc;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lào Cai;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTTH, KTN, KGVX, NC và Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.III (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 367/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 09/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết

Ngày 9/10/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 367/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lào Cai.

Về cơ bản, thống nhất với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Tỉnh đã đề ra. Trong thời gian tới, Tỉnh cần quan tâm một số điểm sau đây:

1. Để phát huy các điều kiện thuận lợi về tài nguyên khoáng sản, du lịch, cửa khẩu, nhằm phát triển nhanh và bền vững, Lào Cai cần tiếp tục có cách làm mới, khắc phục khó khăn, lựa chọn những việc cần thiết, cấp bách làm trước; phối hợp với Bộ Giao thông vận tải tập trung hoàn thành Đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đúng tiến độ; phát huy và nâng cao hiệu quả hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai, trong đó chú ý phát triển dịch vụ xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai - Hà Khẩu (Trung Quốc); tập trung huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Tằng Loỏng.

2. Tiếp tục quan tâm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tạo đà phát triển cho các năm sau, kết hợp giải quyết hàng tồn kho, xử lý nợ xấu và khuyến khích doanh nghiệp liên kết với nông dân trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

3. Tăng cường công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, quản lý giá cả, bảo đảm cung cầu hàng hóa phục vụ sản xuất và tiêu dùng của nhân dân, nhất là trong dịp cuối năm và lễ, tết.

4. Chăm lo phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tập trung sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước.

5. Về xây dựng nông thôn mới: Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới; cần nhân rộng các mô hình tổ chức sản xuất, xây dựng hạ tầng tốt phù hợp với từng địa phương; không nóng vội, chạy theo thành tích, cần cụ thể hóa từng tiêu chí, lựa chọn tiêu chí căn bản, mang tính chất quyết định và có tác động trực tiếp đến đời sống người dân để triển khai thực hiện trước, đồng thời tập trung hơn nữa nguồn lực cho phát triển sản xuất, tạo nền tảng để thực hiện các tiêu chí khác và phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững.

Từ khóa: Thông báo 367/TB-VPCP

103

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
209662