• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


 

Thông báo 371/TB-VPCP năm 2013 kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 371/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 371/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2013

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH ĐẮK LẮK

Ngày 18 tháng 9 năm 2013, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, Trưởng ban Chỉ đạo 138/CP đã thăm và làm việc tại tỉnh Đắk Lắk. Cùng đi với Phó Thủ tướng có lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và đại diện Bộ Công an. Sau khi nghe Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh báo cáo kết quả kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2013 và nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới; tình hình phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm và phòng, chống tội phạm, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và một số kiến nghị của Tỉnh; ý kiến bổ sung của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và ý kiến của lãnh đạo các Bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, biểu dương và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực, đoàn kết, phấn đấu và những kết quả đạt được trong thời gian qua của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk. Trong điều kiện khó khăn chung, 9 tháng đầu năm 2013 kinh tế - xã hội của Tỉnh có bước phát triển: Tăng trưởng kinh tế (GDP) đạt 5,76%, trong đó nông nghiệp tăng 3,54%, công nghiệp tăng 2,98%, dịch vụ tăng 9,8%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 18,49%. Tỉnh đã tích cực triển khai, thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (130/152 xã đã lập đề án). Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo, lao động, việc làm có nhiều tiến bộ, môi trường đầu tư được cải thiện (chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tăng 22 bậc); tỷ lệ hộ nghèo giảm 3%, đời sống nhân dân được cải thiện; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Tỉnh đã ban hành nhiều văn bản để thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn tai nạn giao thông nghiêm trọng; thực hiện tốt Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; tệ nạn ma túy, mại dâm, dịch HIV/AIDS được kiềm chế, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Tuy nhiên, Đắk Lắk vẫn còn khó khăn, thách thức cần khắc phục như: Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội tuy có tăng nhưng vẫn đạt thấp so với kế hoạch, thu ngân sách đạt thấp, thất thu còn lớn; dân di cư tự do vẫn tiếp diễn; vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng còn diễn ra ở nhiều nơi. Tình hình tội phạm còn diễn biến phức tạp; tranh chấp, khiếu kiện đất đai ở một số nơi còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp, ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Tiếp tục thực hiện tốt các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội và các Nghị quyết của Chính phủ và Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2013.

- Rà soát, đánh giá kết quả đạt được để tiếp tục phát huy, nguyên nhân tồn tại để có giải pháp khắc phục kịp thời, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013; tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển; tiết kiệm các khoản chi, đồng thời tích cực chỉ đạo thực hiện các giải pháp chống thất thu thuế, phí trên địa bàn;

- Tiếp tục khai thác lợi thế về đất đai (700 ngàn ha đất bazan) và áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất để phát triển nông nghiệp hàng hóa; quan tâm hỗ trợ thiết thực cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa về đất ở, đất sản xuất và vốn đầu tư thâm canh các loại cây trồng như cà phê, ca cao, cao su, ngô lai,... gắn với xây dựng vùng chuyên canh và công nghiệp chế biến; tiếp tục thực hiện tốt Chương trình xây dựng nông thôn mới;

- Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Ban Chỉ đạo Tây Bắc và các Bộ, ngành Trung ương phối hợp với Tỉnh nghiên cứu xây dựng giải pháp tiếp tục sắp xếp, ổn định dân di cư tự do trên địa bàn; thực hiện tốt chủ trương của Bộ Chính trị về sắp xếp, đổi mới các nông lâm trường trong tình hình mới;

- Cùng với phát triển kinh tế, quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, cải cách hành chính, giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; giữ vững ổn định an ninh chính trị trên địa bàn, bảo vệ chủ quyền biên giới.

2. Tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đường Hồ Chí Minh (quốc lộ 14 qua địa bàn Tỉnh), nhất là đoạn qua thị xã Buôn Hồ nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đơn vị thi công, bảo đảm theo tiến độ thực hiện dự án.

3. Về lĩnh vực bảo đảm an toàn giao thông: Tiếp tục thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính phủ về công tác bảo đảm an toàn giao thông; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, bảo đảm an toàn cho các phương tiện vận chuyển hành khách, nhất là trong mùa mưa lũ.

4. Về công tác phòng chống tội phạm: Thực hiện tốt Chỉ thị số 48-CT/TW, số 21-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội, Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống tội phạm của Chính phủ. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp. Kiên quyết tấn công, truy quét tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân.

5. Về công tác phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy: Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia tại Thông báo kết luận số 241/TB-VPCP ngày 12 tháng 7 năm 2013; khẩn trương phê duyệt kế hoạch triển khai đề án Methadone theo Nghị định 96/2012/NĐ-CP ; hoàn thành việc sơ kết 5 năm việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26 tháng 3 năm 2008 của Bộ Chính trị. Thực hiện tốt công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện trên địa bàn.

III. VỀ MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ CỦA TỈNH

1. Về chủ trương xây dựng Đề án phát triển cà phê bền vững và Đề án xây dựng, phát triển thành phố Buôn Ma Thuột: Tỉnh chủ động xây dựng đề án cụ thể và làm việc với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Nội vụ và các cơ quan liên quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Về đầu tư các tuyến quốc lộ 26, 27, 29 và cầu Giang Sơn: Giao Bộ Giao thông vận tải xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Đối với các dự án đường từ cửa khẩu Đăk Ruê đến thị xã Buôn Hồ, đường từ cầu Hòa Thắng đến trung tâm huyện Cư Kuin và đường đến các trung tâm xã, thị trấn: Tỉnh rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên và bố trí vốn trong kế hoạch (2014 - 2015) để thực hiện; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xem xét, đề xuất nguồn vốn, bảo đảm phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Về bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ các dự án: Đường đến trung tâm xã Ea Sô; đường vào xã Cư Klông; đường Nam Ka - Ea Rbin; hệ thống kênh tưới Buôn Triết; các hồ chứa nước Ea Súp thượng và Ea Hleo 1; bệnh viện tuyến huyện: Thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 7459/VPCP-V.III ngày 6 tháng 9 năm 2013; Tỉnh rà soát, lựa chọn các công trình, dự án cấp bách và có báo cáo gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp chung nhu cầu bố trí vốn bổ sung trái phiếu Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

4. Về bố trí vốn các dự án đã hoàn thành hoặc đang triển khai của Tỉnh: Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát, tổng hợp chung nhu cầu vốn cho các dự án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

5. Về vay vốn ODA có bảo lãnh: Tỉnh lập danh mục các dự án đầu tư theo quy định gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

6. Về hỗ trợ vốn đối ứng các dự án ODA: Tỉnh lập danh mục, tính toán nhu cầu vốn đối ứng theo tiến độ thực hiện từng dự án ODA năm 2014 và 2015 gửi Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Đối với các dự án ODA của các Bộ, ngành Trung ương trên địa bàn của Tỉnh: các Bộ, ngành xem xét, xử lý. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

7. Về đầu tư đường Đông Tây và Trung tâm Thể thao vùng Tây Nguyên: Tỉnh lập dự án cụ thể và gửi các Bộ có liên quan thẩm định theo quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

8. Về hỗ trợ vốn đầu tư công trình nhà làm việc của HĐND và UBND tỉnh: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xem xét, đề xuất phương án hỗ trợ vốn (ngoài kế hoạch 2014 - 2015) cho Tỉnh thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

9. Về hỗ trợ đầu tư các huyện Lắk, Krông Bông, Ea Súp, Buôn Đôn, M’Drắk theo cơ chế Nghị quyết số 30a của Chính phủ: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc và các cơ quan liên quan căn cứ khả năng ngân sách trung ương để xem xét, đề xuất phương án xử lý chung cho các huyện có điều kiện khó khăn như các huyện trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

10. Về hỗ trợ và tăng mức vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới: Thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 267/TB-VPCP ngày 24 tháng 7 năm 2013.

11. Về đầu tư các thôn, buôn chưa có điện khu vực Tây Nguyên: Giao Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổng hợp chung và bố trí vào Chương trình điện Tây Nguyên giai đoạn 2 để sớm thực hiện.

12. Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư nhằm thu hút, huy động nguồn vốn của các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào địa bàn Tỉnh.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: KH&ĐT, Tài chính, GTVT, NN&PTNT, CT, XD, Y tế, LĐTB&XH, VHTT&DL, Nội vụ, Công an;
- Ủy ban Dân tộc;
- Các BCĐ Tây Nguyên, Tây Bắc;
- UBQGPC AIDS và PCMT, MD;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Đắk Lắk;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý PTTgCP
Nguyễn Xuân Phúc, Cổng TTĐT, các Vụ: TH,
KTTH, KTN, KGVX, ĐMDN, NC;
- Lưu: VT, V.III (3b)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 371/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 10/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết

Ngày 10/10/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 371/TB-VPCP năm 2013 kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk.

Tiếp tục thực hiện tốt các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội và các Nghị quyết của Chính phủ và Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2013.

- Rà soát, đánh giá kết quả đạt được để tiếp tục phát huy, nguyên nhân tồn tại để có giải pháp khắc phục kịp thời, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013; tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển; tiết kiệm các khoản chi, đồng thời tích cực chỉ đạo thực hiện các giải pháp chống thất thu thuế, phí trên địa bàn;

- Tiếp tục khai thác lợi thế về đất đai (700 ngàn ha đất bazan) và áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất để phát triển nông nghiệp hàng hóa; quan tâm hỗ trợ thiết thực cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa về đất ở, đất sản xuất và vốn đầu tư thâm canh các loại cây trồng như cà phê, ca cao, cao su, ngô lai,... gắn với xây dựng vùng chuyên canh và công nghiệp chế biến; tiếp tục thực hiện tốt Chương trình xây dựng nông thôn mới;

Từ khóa: Thông báo 371/TB-VPCP

129

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
209955