• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

 

Thông báo 3777/TB-BNN-ĐMDN kết luận của Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần tại cuộc họp thẩm định phương án tái cơ cấu Tổng Công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Thông báo 3777/TB-BNN-ĐMDN
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3777/TB-BNN-ĐMDN   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Nguyễn Hữu Điệp
Ngày ban hành: 07/08/2012   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết

Ngày 07/08/2012, BNN đã ban hành Thông báo 3777/TB-BNN-ĐMDN kết luận của Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần tại cuộc họp thẩm định phương án tái cơ cấu Tổng Công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Về nội dung Phương án Tái cơ cấu:

Phần đánh giá thực trạng và sự cần thiết cần viết ngắn gọn, khái quát tổng hợp.

Về ngành nghề kinh doanh: Tổng công ty cần rà soát lại toàn bộ ngành nghề kinh doanh hiện có, căn cứ vào định hướng chiến lược phát triển của Tổng công ty, các nội dung, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2011-2015 đã được Bộ phê duyệt để xác định ngành nghề kinh doanh chính, ngành nghề kinh doanh phụ trợ. Việc đầu tư phải lựa chọn các đơn vị có hiệu quả (kể cả công ty con, công ty liên kết). Những đơn vị làm ăn không hiệu quả thì phải xem lại. Xây dựng lộ trình thoái vốn theo quy định.

Cần rà soát lại phần kinh doanh bất động sản, chỉ có thể coi là lợi thế đất đai, không thể chiếm tỷ trọng tới 30%; Phải tập trung vào ngành nghề kinh doanh chính.

Về số liệu: Phương án cần bổ sung, chỉnh sửa các biểu bảng cụ thể; bổ sung các giải pháp phù hợp với nội dung tái cơ cấu. Cần nêu rõ định hướng cụ thể chi tiết.

Từ khóa: Thông báo 3777/TB-BNN-ĐMDN

127

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
145413