Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 42/2006/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc miền núi, biên giới và vùng sâu, vùng xa do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 42/2006/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 28/02/2006   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 28/03/2006, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 42/2006/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc miền núi, biên giới và vùng sâu, vùng xa.

Về một số công việc cần chuẩn bị khai thác cho Hội nghị toàn quốc.

- Về phê duyệt danh sách xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135, giao Ủy ban Dân tộc chủ trì phối hợp các Bộ liên quan căn cứ vào tiêu chí tiến hành rà soát các xã hoàn thành mục tiêu của Chương trình và trình quyết định công nhận các xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135; đối với những tỉnh xét chưa đúng với tiêu chí, yêu cầu tiếp tục rà soát đánh giá để xác định lại số xã hoàn thành mục tiêu Chương trình.

- Về diện đầu tư Chương trình năm 2006, Ủy ban Dân tộc phối hợp các Bộ ngành liên quan và các địa phương rà soát các xã thuộc diện đầu tư năm 2006, trình Thủ tướng quyết định trong tháng 3 năm 2006, theo hướng sau:

+ Đối với những tỉnh thực hiện tốt việc đánh giá các xã hoàn thành mục tiêu Chương trình, tiếp tục đầu tư cho những xã chưa hoàn thành mục tiêu Chương trình;

+ Đối với những tỉnh xét số xã hoàn thành mục tiêu Chương trình chưa đúng tiêu chí thì chỉ quyết định đầu tư một số xã khó khăn nhất trong năm 2006, số xã còn lại sẽ xét sau khi hoàn thành việc phân định khu vực theo trình độ phát triển, nếu xã đó thuộc khu vực III sẽ được tiếp tục đầu tư.

+ Những xã mới chia tách theo các Nghị định của Chính phủ từ xã chưa hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 được bổ sung vào diện đầu tư Chương trình từ kế hoạch năm 2006.

- Về ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện:

+ Giao Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp các Bộ liên quan ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Chương trình trong giai đoạn 2006 - 2010;

+ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính phối hợp với Ủy ban Dân tộc rà soát kế hoạch phân bổ vốn cho các dự án cụ thể. Riêng đối với vốn cho duy tu bảo dưỡng công trình, giao Bộ Tài chính phối hợp các Bộ nghiên cứu, hướng dẫn địa phương thực hiện.

+ Các Bộ, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ phân công ban hành văn bản hướng dẫn từng lĩnh vực cụ thể.

81