• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


 

Thông báo 42/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về dự thảo Quyết định thành lập Quỹ Hỗ trợ xuất bản Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 42/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 42/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 10/02/2012   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thông tin báo chí, xuất bản   Tình trạng: Đã biết

Ngày 10/02/2012, VPCP đã ban hành Thông báo 42/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về dự thảo Quyết định thành lập Quỹ Hỗ trợ xuất bản Việt Nam. 

 Về đối tượng và phạm vi hỗ trợ:

- Xác định rõ đối tượng hỗ trợ của Quỹ là tác phẩm, hoặc/và tác giả, không phải hỗ trợ các cơ sở hoạt động xuất bản. Việc hỗ trợ ở các lĩnh vực trong hoạt động xuất bản đều phải gắn chặt với tác phẩm, tác giả, trong đó chủ yếu là hỗ trợ cho việc xuất bản và quảng bá tác phẩm. Cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản (từ trung ương tới địa phương) phải phối hợp với Ban Tuyên giáo các cấp để xác định rõ, chính xác tác phẩm, tác giả cần hỗ trợ, tiêu chí hỗ trợ và đối tượng thụ hưởng.

Việc hỗ trợ đổi mới công nghệ, thiết bị cho hoạt động xuất bản: sử dụng từ Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì) hoặc đề xuất vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam theo quy định.

- Cần rà soát, đánh giá toàn diện việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đã được quy định trong Luật Xuất bản và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan (trực tiếp là Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 08 năm 2005 của Chính phủ) để từ đó xác định rõ phạm vi, nội dung hỗ trợ của Quỹ nhằm tránh trùng lắp, chồng chéo.

Trên cơ sở xác định đối tượng và phạm vi hỗ trợ của Quỹ, cần xem xét lại tên gọi của Quỹ cho phù hợp.

Từ khóa: Thông báo 42/TB-VPCP

86

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
134672