• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


 

Thông báo 451/TB-BGTVT kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện dự án phát triển cảng Quốc tế Cái Mép - Thị Vải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Tải về Thông báo 451/TB-BGTVT
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 451/TB-BGTVT   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 07/11/2011   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết

Ngày 07/11/2011, Bộ GTVT đã ban hành Thông báo 451/TB-BGTVT kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện dự án phát triển cảng Quốc tế Cái Mép - Thị Vải.

 Các gói thầu xây dựng cảng:

Yêu cầu Nhà thầu tiếp tục duy trì công tác thi công trên công trường, đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Riêng Gói thầu số 2 do thời tiết có biến động bất thường vì vậy tiến độ xử lý tình huống sụt trượt bãi sau bến kéo dài, chấp thuận chủ trương điều chỉnh hợp đồng, gia hạn thời gian hoàn thành thêm 4-5 tháng. Ban QLDA 85 sớm tổng họp, báo cáo Bộ GTVT xem xét quyết định việc gia hạn hợp đồng, làm cơ sở cập nhật và quản lý tiến độ thi công tại hiện trường. Việc gia hạn hợp đồng thi công được thực hiện trên nguyên tắc căn cứ điều kiện hợp đồng, các quy định về quản lý đầu tư, phân khai, bóc tách chính xác các khối lượng công việc chậm tiến độ do các nguyên nhân khách quan, chủ quan để làm cơ sở xử lý các vấn đề phát sinh do việc kéo dài thời gian thực hiện (chí phí phát sinh, chi phí tư vấn giám sát…và các việc liên quan khác) theo quy định. Đồng thời, Ban QLDA 85 chỉ đạo Nhà thầu căn cứ điều kiện hợp đồng và các quy định hiện hành, đề xuất phương án tài chính cho công tác khắc phục, sớm trình Bộ GTVT xem xét quyết định.

Đồng ý về mặt nguyên tắc việc tính trượt giá cho các gói thầu xây dựng cảng, Ban QLDA 85 căn cứ công thức theo Hợp đồng đã ký, xác định rõ thời điểm hoàn thành, các nguyên nhân chủ quan, khách quan để xác định việc áp dụng tính toán theo công thức hợp đồng hoặc ngoài công thức theo quy định. Yêu cầu Ban QLDA 85 đôn đốc các nhà thầu và Tư vấn giám sát sớm hoàn chỉnh hồ sơ, trình Bộ GTVT trước 31/12/2011. Trên cơ sở báo cáo của Ban QLDA 85, Cục QLXD & CL CTGT chủ trì cùng Vụ tài chính, Vụ KHĐT, Vụ KHCN và Tổ cố vấn Bộ trưởng để tập trung xử lý và báo cáo để Bộ GTVT phê duyệt trước 05/2/2012 đảm bảo hoàn thành công tác phê duyệt trước khi đoàn thẩm định của JICA tiến hành thẩm định bổ sung hiệp định.

Về việc thay đổi vật liệu cọc ống thép sử dụng cho kết cấu bến (Gói thầu số 2), chấp thuận chủ trương theo đề xuất của Ban QLDA 85 về việc thay đổi xuất xứ Nhà máy sản xuất cọc ống thép (đối với khối lượng còn lại) được sản xuất tại Nhà máy Nippon Steel Việt Nam (NPV) trên cơ sở hoàn tất, đảm bảo các chứng chỉ đánh giá chất lượng theo tiêu chuẩn kỹ thuật Dự án. Giao Vụ KHCN chủ trì cùng Cục QLXD và CL CTGT, Tổ cố vấn Bộ trưởng tiến hành khảo sát nhà máy sản xuất, xem xét hồ sơ, chứng chỉ liên quan, sơ bộ đánh giá chất lượng..., ký biên bản xác nhận làm cơ sở thực hiện và nghiệm thu trong quá trình thi công, lắp đặt.

Từ khóa: Thông báo 451/TB-BGTVT

143

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
132793