Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 491/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp giải quyết các vấn đề tồn tại của dự án quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 491/TB-BGTVT   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 24/10/2007   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 24/10/2007, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông báo 491/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp giải quyết các vấn đề tồn tại của dự án quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên. Cụ thể,

Sau khi nghe Tổng giám đốc Ban QLCDA 18 báo cáo hai nội dung tồn tại của Dự án QL3 mới, ý kiến của các cơ quan tham mưu của Bộ GTVT, Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức đã kết luận như sau:

1. Việc thẩm định đề cương khảo sát, thiết kế kỹ thuật (TKKT) dự án QL3 mới: Về nguyên tắc hồ sơ TKKT trình duyệt phải có đủ hồ sơ khảo sát. Yêu cầu Ban QLCDA 18 báo cáo lý do và nhận khuyết điểm về việc số liệu khoan khảo sát khoảng 6km đoạn nền đất yếu chưa đủ yêu cầu so với quy trình. Để giải quyết đảm bảo thủ tục và chất lượng, Bộ yêu cầu:

a/ Về đề cương khảo sát: Theo họp đồng tư vấn, tư vấn phải trình để Ban QLCDA 18 báo cáo Bộ chấp thuận trước khi tiến hành công tác khảo sát. Vụ KHĐT làm việc với Cục Giám định và Ban QLCDA 18 rà soát thủ tục theo thông lệ quốc tế và Việt Nam để đề xuất cách xử lý.

b/ Về thẩm định TKKT: Cục Giám định làm việc lại với Ban QLCDA 18 và tham mưu cho lãnh đạo Bộ, đánh giá những khiếm khuyết và yêu cầu tư vấn thực hiện ngay việc khoan bổ sung. Về nguồn vốn yêu cầu Ban QLCDA 18 làm việc để có chấp thuận dùng vốn JBIC trong hợp đồng tư vấn, nếu không được sẽ thanh toán sau trong giá trị hợp đồng xây lắp.

2. Về kết quả đánh giá sơ tuyển gói PK1 (đoạn Hà Nội – Sóc Sơn): Chấp thuận đề nghị của Cục Giám định, yêu cầu Ban QLCDA 18 làm việc với JBIC để báo cáo Bộ việc cho phép kéo dài thời gian sơ tuyển nhằm có thêm số nhà thầu tham gia.

98