• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Luật Quản lý nợ công

 

Thông báo 511/TB-BGTVT kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp với Đoàn nghiên cứu của JICA về phương án nghiên cứu phát triển đường sắt do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Tải về Thông báo 511/TB-BGTVT
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 511/TB-BGTVT   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Bùi Nguyên Long
Ngày ban hành: 12/12/2011   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết

Ngày 12/12/2011, Bộ GTVT đã ban hành Thông báo 511/TB-BGTVT kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp với Đoàn nghiên cứu của JICA về phương án nghiên cứu phát triển đường sắt.

- Trong mục “Các vấn đề cần cân nhắc trong nghiên cứu” đề nghị đi sâu nghiên cứu, đánh giá thực trạng đường sắt Việt Nam, trên cơ sở đó đề xuất các kịch bản cải tạo phát triển đường sắt hiện nay để nâng cao tốc độ chạy tàu, nâng cấp từ khổ 1000 mm lên khổ 1435 mm, nâng cấp tải trọng, làm đường đôi, đường lồng khổ 1000 mm và 1435 mm, đường khổ 1435 mm toàn bộ và các kịch bản khác...nêu bình luận và chi phí của các kịch bản đầu tư. Trên cơ sở đó đề xuất phương án xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng đường sắt trong thời gian tới phù hợp điều kiện nguồn lực và nhu cầu phát triển của Việt Nam.

- Về nội dung cuộc hội thảo ngày 09/12/2011 tại Hà Nội, đề nghị Đoàn nghiên cứu lấy tiêu đề là Hội thảo đánh giá thực trạng đường sắt Việt Nam và đề xuất các phương án nghiên cứu. Giao Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam có báo cáo đầy đủ, chi tiết về thực trạng tuyến đường sắt hiện nay, phối hợp với Đoàn nghiên cứu để đề xuất phương án cải tạo và chi phí theo phương án A1, A2 trong báo cáo.

- Về kế hoạch triển khai nghiên cứu: Báo cáo giữa kỳ vào tháng 02/2012, Báo cáo đánh giá tác động môi trương tại các địa phương...giao Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam với chức năng chủ dự án chủ trì đề xuất với Bộ giải quyết từng nội dung cụ thể. Vụ Kế hoạch đầu tư, Vụ khoa học công nghệ, Vụ Hợp tác quốc tế, Cục Đường sắt Việt Nam phối hợp với TCTĐSVN để giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ đã được giao.

Từ khóa: Thông báo 511/TB-BGTVT

158

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
133304