Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 515/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ thi công cầu Cần Thơ (phiên họp giao ban lần thứ nhất của Ban chỉ đạo dự án xây dựng cầu Cần Thơ) do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 515/TB-BGTVT   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 17/11/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 17/11/2008, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông báo 515/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ thi công cầu Cần Thơ (phiên họp giao ban lần thứ nhất của Ban chỉ đạo dự án xây dựng cầu Cần Thơ). Cụ thể,

Bộ GTVT đã có Quyết định số 2261/QĐ-BGTVT ngày 01/8/2008 về việc thành lập Ban chỉ đạo Dự án xây dựng cầu Cần Thơ. Để thực hiện Quyết định này, phân công cụ thể các nội dung sau đây:

Giao Ban QLDA Mỹ Thuận : Chủ trì Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo, trong đó bao gồm cả việc phân chia các Tiểu Ban công tác tham mưu và các bộ phận của Ban chỉ đạo, trình Bộ Trưởng xem xét và phờ duyệt trước ngày 20/11/2008.

Thống nhất phân công các Tiểu Ban công tác tham mưu của Ban chỉ đạo như sau:

+ Tiểu Ban quản lý kỹ thuật: PGS-TS Tống Trần Tùng làm Trưởng Tiểu Ban và các thành viên gồm các Ông : Chu Ngọc Sủng, Trịnh Xuân Cường, Hoàng Hà(Q. Vụ trưởng Vụ KHCN); Lê Thanh Hà(P. Cục trưởng Cục QLXD và CLCTGT).

+ Tiểu Ban quản lý thể chế: Lê Thanh Hà (P.Cục trưởng Cục QLXD và CLCTGT) làm Trưởng Tiểu Ban; chịu trách nhiệm giải quyết và xử lý toàn bộ các vấn đề liên quan đến cơ chế chính sách trong quản lý thực hiện đầu tư XD Dự án do Ban QLDA Mỹ Thuận trình và Ban chỉ đạo giao.

+ Tiểu Ban quản lý về cơ chế tài chớnh và nguồn tài chớnh: Giao Ông Hà Khắc Hảo – P. Vụ trưởng Vụ KHĐT làm Trưởng Tiểu Ban và các thành viên gồm các Ông, Bà đại diện các cơ quan: Vụ TC, Ban QLDA Mỹ Thuận có tên trong Quyết định số 2261/QĐ-BGTVT ngày 01/8/2008 về việc thành lập Ban chỉ đạo Dự án xây dựng cầu Cần Thơ và ông Lê Thanh Hà (P. Cục trưởng Cục QLXD và CLCTGT ).

+ Tiểu Ban quản lý, theo dõi trực tiếp các nhà thầu ở công trường: giao Ông Tổng Giám đốc Ban QLDA Mỹ Thuận làm Trưởng Tiểu Ban và các thành viên là Lãnh đạo các nhà thầu thi công (các Tổng CTXDCTGT 6, 8, Tổng CTXD Thăng Long, TKN, CSCEC…);

+ Người phỏt ngụn của Ban chỉ đạo: ngoại trừ vtệc phát ngôn về sự cố hai nhịp neo cầu dẫn cầu Cần Thơ, giao Ông Lê Thanh Hà - P. Cục trưởng Cục QLXD và CLCTGT chịu trách nhiệm.

90