Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 5165/TB-BNN-VP về việc ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp Ban Chủ nhiệm chương trình môi trường quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5165/TB-BNN-VP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Nguyễn Minh Nhạn
Ngày ban hành: 28/08/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông báo 5165/TB-BNN-VP về việc ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp Ban Chủ nhiệm chương trình môi trường quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

 NHIỆM VỤ TỪ NAY ĐẾN CUỐI NĂM 2008

1. Ban hành văn bản chỉ đạo các tỉnh chưa kiện toàn Ban chỉ đạo, xác định rõ trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể và phối hợp chặt chẽ giữa 03 ngành: Nông nghiệp & PTNT, Y tế và Giáo dục & Đào tạo; có cơ chế kiểm tra thường xuyên.

2. Đề nghị Bộ Y tế sớm hoàn thành kế hoạch hành động quốc gia về Thông tin – Giáo dục – Truyền thông (IEC) và có giải pháp triển khai kế hoạch này, quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện công tác vệ sinh môi trường. Đề nghị các nhà tài trợ quan tâm hỗ trợ, phối hợp đẩy mạnh việc xây dựng, triển khai công tác IEC, nâng cao nhận thức nhằm thay đổi hành vi của người dân, có biện pháp tuyên truyền phổ biến sâu rộng hơn, thực sự truyền tải được thông tin đến người dân và áp dụng phù hợp với những hoàn cảnh cụ thể.

3. Khẩn trương tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế chính sách, trong tháng 9/2008 trình Chính phủ Quyết định xã hội hóa nhằm tăng cường đầu tư của các cá nhân, tổ chức … trong lĩnh vực cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

4. Sử dụng các nguồn vốn một cách hiệu quả; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các công trình xây dựng, các hoạt động hỗ trợ Chương trình được thực hiện đúng kỹ thuật, đúng mục đích, đúng đối tượng, tránh thất thoát lãng phí.

5. Tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra công tác quản lý, khai thác vận hành các công trình sau đầu tư và xác định những nguyên nhân dẫn đến việc các công trình không hoạt động hoặc hoạt động kém hiệu quả và có giải pháp khắc phục; đồng thời làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức liên quan. Dành tỷ lệ kinh phí đúng mức cho công tác duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp các công trình cấp nước đã xây dựng nhằm nâng cao hiệu quả.

93