• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật thủy sản

 

Thông báo 5183/TB-BNN-VP ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu về tổng kết Chương trình 112 giai đoạn 2006-2010 và xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình 2194 lĩnh vực thủy sản giai đoạn 2011 - 2015 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Thông báo 5183/TB-BNN-VP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5183/TB-BNN-VP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Trần Quốc Tuấn
Ngày ban hành: 22/09/2010   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết

Ngày 22/09/2010, BNN đã ban hành Thông báo 5183/TB-BNN-VP ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu về tổng kết Chương trình 112 giai đoạn 2006-2010 và xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình 2194 lĩnh vực thủy sản giai đoạn 2011 - 2015.

 Kế hoạch: Chủ trì việc tổng kết chương trình giống thủy sản giai đoạn 2006-2010 (chương trình 112) khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ:

- Thông báo các chủ đầu tư gửi báo cáo đánh giá giám sát đầu tư các dự án đầu tư các Trung tâm giống quốc gia, Trung tâm giống cấp I các tỉnh theo nguồn vốn chương trình 112 (thời hạn báo cáo từ khi đầu tư đến hết tháng 9/2010).

- Rà soát danh mục các dự án giống chưa hoàn thành, dự án chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2006-2010, đề xuất xử lý đối với các dự án chưa hoàn thành hoặc dự án chuẩn bị đầu tư nhưng không còn phù hợp.

Các báo cáo hoàn thành gửi Lãnh đạo Bộ trước 15/10/2010 để làm căn cứ xem xét kế hoạch đầu tư giai đoạn 2011-2015.

Tổng cục Thủy sản, Vụ Tài chính phối hợp Vụ Kế hoạch thực hiện việc đánh giá giám sát đầu tư và rà soát danh mục các dự án nói trên theo chức năng, nhiệm vụ phân công.

Tổng cục Thủy sản khẩn trương thực hiện và hoàn thành Quy hoạch phát triển giống thủy sản đến 2020 để làm căn cứ đầu tư giai đoạn 2011-2015.

Từ khóa: Thông báo 5183/TB-BNN-VP

108

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
112299