• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona


Văn bản pháp luật về Phòng chống bệnh truyền nhiễm

Văn bản pháp luật về Phòng chống dịch bệnh

 

Thông báo 5277/TB-SHTT năm 2020 áp dụng quy định của pháp luật về thời hạn đối với người nộp đơn bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 và giao dịch giữa Cục Sở hữu trí tuệ và người nộp đơn

Tải về Thông báo 5277/TB-SHTT
Bản Tiếng Việt

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5277/TB-SHTT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2020

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ÁP DỤNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ THỜI HẠN ĐỐI VỚI NGƯỜI NỘP ĐƠN BỊ ẢNH HƯỞNG DO DỊCH BỆNH COVID-19 VÀ GIAO DỊCH GIỮA CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ NGƯỜI NỘP ĐƠN

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (Covid-19) đã xảy ra ở quy mô toàn cầu và có tốc độ lây lan nhanh chóng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội trên thế giới nói chung và người nộp đơn đăng ký các đối tượng sở hữu công nghiệp nói riêng cũng như hoạt động bình thường của cơ quan sở hữu trí tuệ.

Để giảm thiểu các bất lợi gây ra bởi dịch bệnh Covid-19 đối với người nộp đơn/chủ sở hữu công nghiệp trong các thủ tục đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp được thực hiện bởi Cục Sở hữu trí tuệ, Cục Sở hữu trí tuệ thông báo:

1. Về việc kéo dài thời hạn thực hiện các thủ tục cho người nộp đơn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid -19

Mọi thủ tục đến hạn nằm trong khoảng thời gian kể từ ngày 30/3/2020 đến hết ngày 30/4/2020 liên quan đến thời hạn của thủ tục xác lập quyền các đối tượng sở hữu công nghiệp (yêu cầu hưởng quyền ưu tiên, bổ sung tài liệu, phản hồi các quyết định/thông báo của Cục, duy trì, gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ, nộp các loại phí, lệ phí, nộp đơn khiếu nại) tự động được gia hạn đến hết ngày 30/5/2020.

Đối với các trường hợp khác, nếu người nộp đơn vẫn phải chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đối với việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của mình trong các thủ tục xác lập quyền các đối tượng sở hữu công nghiệp tại Cục Sở hữu trí tuệ thì có quyền yêu cầu áp dụng quy định về trở ngại khách quan, bất khả kháng quy định tại các điểm 9.4, 9.5 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN , được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN .

2. Về việc nộp yêu cầu thẩm định nhanh PPH theo Thỏa thuận hợp tác giữa Cục Sở hữu trí tuệ và Cơ quan Sáng chế Nhật Bản

Thời điểm bắt đầu nhận yêu cầu thẩm định nhanh PPH theo Thỏa thuận giữa Cục Sở hữu trí tuệ và Cơ quan Sáng chế Nhật Bản được bắt đầu từ ngày 04/5/2020 thay cho ngày 01/4/2020 theo các thông báo trước đây của Cục Sở hữu trí tuệ.

3. Về việc giao dịch giữa Cục Sở hữu trí tuệ với người nộp đơn

Kể từ ngày 01/4/2020, mọi giao dịch giữa Cục Sở hữu trí tuệ (trụ sở Cục tại Hà Nội, Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh) và người nộp đơn chỉ được thực hiện thông qua dịch vụ bưu chính hoặc hệ thống nộp đơn trực tuyến cho đến khi có thông báo mới. Việc nộp phí và lệ phí của người nộp đơn được thực hiện thông qua dịch vụ bưu chính hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ tại Kho bạc nhà nước (Thông báo số 5241/TB-SHTT ngày 27/3/2020) cho đến khi có thông báo mới.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, đề nghị phản ánh về Cục Sở hữu trí tuệ (email: phapche.chinhsach@noip.gov.vn) để được hướng dẫn giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Các Tổ chức dịch vụ đại diện SHCN;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Lãnh đạo Cục;
- Các đơn vị trực thuộc Cục (để thực hiện);
- TTTT (để đăng tải trên trang web);
- Lưu: VT, PCCS.

CỤC TRƯỞNG
Đinh Hữu Phí

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5277/TB-SHTT   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Cục Sở hữu trí tuệ   Người ký: Đinh Hữu Phí
Ngày ban hành: 31/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông báo 5277/TB-SHTT

471

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
438904