• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật khoa học và công nghệ


Văn bản pháp luật về Dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona

 

Thông báo 5387/TB-SHTT năm 2020 về hướng dẫn nộp đơn đăng ký sở hữu công nghiệp trực tuyến và qua bưu điện do Cục Sở hữu trí tuệ ban hành

Tải về Thông báo 5387/TB-SHTT
Bản Tiếng Việt

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5387/TB-SHTT

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2020

 

THÔNG BÁO

HƯỚNG DẪN NỘP ĐƠN ĐĂNG KÝ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP TRỰC TUYẾN VÀ QUA BƯU ĐIỆN

I. Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/03/2020 về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Cục Sở hữu trí tuệ đã có các văn bản hướng dẫn về việc nộp đơn và thu phí, lệ phí SHCN trong bối cảnh cần giảm sự tiếp xúc trực tiếp do dịch bệnh COVID-19 có những diễn biến phức tạp, bao gồm:

1. Thông báo số 5241/TB-SHTT ngày 27/3/2020 hướng dẫn việc nộp phí, lệ phí sở hữu công nghiệp qua tài khoản Kho bạc nhà nước;

2. Thông báo số 5277/TB-SHTT ngày 31/3/2020 về việc áp dụng quy định của pháp luật về thời hạn đối với người nộp đơn bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 và giao dịch giữa Cục Sở hữu trí tuệ và người nộp đơn.

II. Theo thông báo của các Cơ quan y tế Thành phố Hà Nội, vừa qua trong Cục có 01 trường hợp dương tính với virus Sars-CoV2, do vậy, từ ngày 03/4/2020, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tạm dừng mọi hoạt động giao dịch với người nộp đơn tại trụ sở Cục (số 386 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội), bao gồm việc nhận đơn đăng ký SHCN nộp trực tuyến và gửi qua bưu điện. Cục chỉ thực hiện tiếp nhận đơn trực tuyến và gửi qua bưu điện gửi đến các Văn phòng đại diện của Cục tại Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Đà Nẵng.

Thủ tục đơn đăng ký SHCN nộp trực tuyến và gửi qua bưu điện được hướng dẫn chi tiết tại Thông báo số 5241/TB-SHTT và Thông báo số 5277/TB-SHTT nêu trên.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Thứ trưởng Phạm Công Tạc (để b/c);
- Văn phòng Bộ (để b/c);
- Lãnh đạo Cục;
- VP, VP2, VP3, DDK, PCCS (để t/hiện);
- TTTT (để đưa lên Cổng TTĐT);
- Lưu: VT, VP (03).

CỤC TRƯỞNG
Đinh Hữu Phí

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5387/TB-SHTT   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Cục Sở hữu trí tuệ   Người ký: Đinh Hữu Phí
Ngày ban hành: 03/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông báo 5387/TB-SHTT

515

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
438905