• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật kế toán


Văn bản pháp luật về Hóa đơn điện tử

 

Thông báo 5480/TB-TCT năm 2016 Kế hoạch tạm dừng Hệ thống Khai thuế qua mạng, Nộp thuế điện tử, Hóa đơn điện tử có mã xác thực phục vụ kiểm tra ứng dụng tại Trung tâm dữ liệu dự phòng do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Thông báo 5480/TB-TCT
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 5480/TB-TCT

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2016

 

THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH TẠM DỪNG HỆ THỐNG KHAI THUẾ QUA MẠNG, NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ, HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ MÃ XÁC THỰC PHỤC VỤ KIỂM TRA ỨNG DỤNG TẠI TRUNG TÂM DỮ LIỆU DỰ PHÒNG

Tng cục Thuế sẽ tạm dừng hệ thống Khai thuế qua mạng, Nộp thuế điện tử, Hóa đơn điện tử có mã xác thực đphục vụ kiểm tra hoạt động các ứng dụng tại Trung tâm dữ liệu dự phòng, thời gian cụ thể như sau:

STT

Tên ứng dụng

Lịch dng ứng dụng

1

Hệ thống Kê khai qua mạng

Tạm dừng hoạt động từ 18h00 ngày 01/9/2016 đến 18h00 ngày 04/9/2016

2

Hệ thống Nộp thuế điện tử

Tạm dừng hoạt động từ 18h00 ngày 01/9/2016 đến 18h00 ngày 04/9/2016

3

Hệ thống Hóa đơn điện tử có mã xác thực

Tạm dừng hoạt động từ 19h00 ngày 01/9/2016 đến 22h00 ngày 01/9/2016 và từ 19h00 ngày 02/9/2016 đến 22h00 ngày 02/9/2016

Ngoài thời gian trên, các hệ thống ứng dụng trên vẫn hoạt động bình thường.

Tng cục Thuế xin thông báo đNgười nộp thuế được biết và thu xếp thời gian thực hiện Khai thuế qua mạng, Nộp thuế điện tử, Hóa đơn điện tử có mã xác thực./.

 


Nơi nhận:
- Cục thuế các tỉnh/thành ph;
- Vụ KK, DNL, TVQT, TTHT (để phối hợp thực hiện);
- Website ngành Thuế;
- Dự án Hóa đơn điện tử có mã xác thực;
- Các Ngân hàng, TVAN đã triển khai dịch vụ NTĐT với TCT (để thực hiện);
- Lưu VT, CNTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5480/TB-TCT   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Nguyễn Đại Trí
Ngày ban hành: 24/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết

Kế hoạch tạm dừng hoạt động cụ thể như sau:

  • Hệ thống kê khai qua mạng: Tạm dừng hoạt động từ 18h00 ngày 01/9/2016 đến 18h00 ngày 04/9/2016;
  • Hệ thống Nộp thuế điện tử: Tạm dừng hoạt động từ 18h00 ngày 01/9/2016 đến 18h00 ngày 04/9/2016;
  • Hệ thống Hóa đơn điện tử có mã xác thực: Tạm dừng hoạt động từ 19h00 ngày 01/9/2016 đến 22h00 ngày 01/9/2016 và từ 19h00 ngày 02/9/2016 đến 22h00 ngày 02/9/2016.

Thông báo 5480/TB-TCT ban hành ngày 24/8/2016.

Từ khóa: Thông báo 5480/TB-TCT

672

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
320785