• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Thông báo 55/2015/TB-LPQT về hiệu lực của Biên bản thỏa thuận kỳ họp lần thứ 14 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Căm-pu-chia về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật do Bộ Ngoại giao ban hành

Tải về Thông báo 55/2015/TB-LPQT
Bản Tiếng Việt

BỘ NGOẠI GIAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 55/2015/TB-LPQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC

Thực hiện quy định của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện Điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:

Biên bản thỏa thuận kỳ họp lần thứ 14 y ban hn hợp Việt Nam - Căm-pu-chia về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật ký tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 10 năm 2015, có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 10 năm 2015.

Bộ Ngoại giao trân trọng gửi bản sao Biên bản theo quy định tại Điều 68 của Luật nêu trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Đối ngoại Quốc hội (để báo cáo);
-
Văn phòng Chủ tịch nước (để báo cáo);
-
Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
-
Phòng Công báo, Văn phòng Chính ph;
-
Bộ Công Thương;
-
Bộ Giáo dục và Đào tạo;
-
Bộ Giao thông vận tải;
-
Bộ Kế hoạch Đầu tư;
-
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội;
-
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;
-
Bộ Quốc phòng;
-
Bộ Tài chính;
-
Bộ Tài nguyên và Môi trường;
-
Bộ Tư pháp;
-
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
-
B Y tế;
-
Đại sứ quán Việt Nam tại Căm-pu-chia;
-
Bộ Ngoại giao: Vụ ĐNA;
-
Lưu: LPQT (2).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Ngự

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Điều 68. Sao lục điều ước quốc tế

Bộ Ngoại giao sao lục điều ước quốc tế có hiệu lực gửi Quốc hội, Chủ tịch nước và Chính phủ để báo cáo, gửi các cơ quan, tổ chức hữu quan để thực hiện, gửi Văn phòng Chính phủ để đăng Công báo của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được điều ước quốc tế hai bên có hiệu lực hoặc ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan lưu chiểu điều ước quốc tế nhiều bên về hiệu lực của điều ước quốc tế nhiều bên đối với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 55/2015/TB-LPQT   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Ngoại giao   Người ký: Nguyễn Văn Ngự
Ngày ban hành: 19/10/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 09/01/2016   Số công báo: Từ số 33 đến số 34
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế   Tình trạng: Đã biết

Biên bản thỏa thuận kỳ họp lần thứ 14 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Căm-pu-chia về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật ký tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 10 năm 2015, có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 10 năm 2015.

Từ khóa: Thông báo 55/2015/TB-LPQT

2.306

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
299568