Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 552/1999/TB-NHNN7 về việc niêm yết, nhận thanh toán hàng hoá và dịch vụ bằng Đồng Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 552/1999/TB-NHNN7   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Dương Thu Hương
Ngày ban hành: 16/06/1999   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 16/06/1999, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông báo 552/1999/TB-NHNN7 về việc niêm yết, nhận thanh toán hàng hoá và dịch vụ bằng Đồng Việt Nam.

Để đảm bảo thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối đồng thời đạt được mục tiêu nhằm bảo vệ độc lập chủ quyền về tiền tệ với phương châm trên lãnh thổ Việt Nam chỉ sử dụng đồng Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước thông báo :

- Các tổ chức, cá nhân (trừ hệ thống ngân hàng, tổ chức và cá nhân được pháp luật cho phép) không được thực hiện việc niêm yết và thanh toán hàng hoá và dịch vụ bằng ngoại tệ dưới bất kỳ hình thức nào. Việc niêm yết và thanh toán các loại hàng hoá,. dịch vụ phải thực hiện bằng Đồng Việt Nam.

- Ngân hàng Nhà nước sẽ phối hợp với các Bộ và cơ quan chức năng, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố tăng cường công tác kiểm tra và xử lý đối với các tổ chức và cá nhân vi phạm việc niêm yết, nhận thanh toán giá cả hàng hoá và dịch vụ bằng ngoại tệ cũng như việc mua bán, cho vay bằng ngoại tệ.

94