• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Thông báo về Tài chính năm 2018

Thông báo 556/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả xác định trước mã số Sạc pin do Tổng cục Hải quan ban hành

Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 556/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2018

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở Đơn đề nghị xác định trước mã số SOL2017-12/4 ngày 28/12/2017 do Công ty TNHH Solum Vina, mã số thuế 2500562138 cung cấp và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu,

Tổng cc Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau:

1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã s do tổ chức, cá nhân cung cp:

Tên thương mại: Sạc pin.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Sạc pin điện thoại di động và máy tính bảng.

Ký, mã hiệu, chủng loại: EP-TA20EBE.

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Solum Vina.

2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số:

- Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học: vỏ nhựa, bản mạch.

- Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng: Hoạt động bằng điện, biến đổi điện áp cao xoay chiều AC thành điện áp thấp một chiều DC. Ổn định dòng điện và có 2 chế độ điện áp ra.

- Hàm lượng tính trên trọng lượng: trọng lượng 43g ~ 45g.

- Thông skỹ thuật: Điện áp đu vào: 100~240VAC, điện áp đu ra: 5V/2A, 9V/1.67A. Công suất: 16W, cổng USB USB2.0, kích thước: 50mm x 33mm x 20mm.

- Quy trình sản xuất: Lp ráp linh kiện cho bản mạch => hàn, định hình và khắc laze bản mạch => kiểm tra chất lượng bản mạch => cắt rời từng bản mạch cho từng sản phẩm => lắp ráp vỏ và các linh kiện => kiểm tra kỹ thuật và kiểm tra ngoại quan sản phẩm => đóng gói.

- Công dụng theo thiết kế: Sạc pin điện thoại di động và máy tính bảng. Tự động bảo vệ thiết bị. Thiết bị có 2 chế độ sạc, sạc thường và sạc nhanh.

3. Kết quả xác định trước mã số:

Tên thương mại: Sạc pin (Fast Charging Travel Adaptor).

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Sạc pin điện thoại di động và máy tính bảng.

Ký, mã hiệu, chủng loại: EP-TA20EBE.

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Solum Vina.

thuộc nhóm nhóm 85.04 “Máy biến điện (máy biến áp và máy biến dòng), máy biến đi điện tĩnh (ví dụ, bộ chỉnh lưu) và cuộn cảm”, phân nhóm 8504.40 “- Máy biến đổi tĩnh điện”, mã số 8504.40.90 “- - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Solum Vina biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Công ty TNHH Solum Vina (Lô B3, Khu Công Nghiệp Bá Thiện II, Xã Kế Thiện, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc);
- Cục HQ các tỉnh, TP (để thực hiện);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Hoàng (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Dương Thái

 

* Ghi chú: Kết quả xác định trước mã s trên chỉ có giá trị sử dụng đối với tổ chức, cá nhân đã gửi đề nghị xác định trước mã s.

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 556/TB-TCHQ   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 29/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông báo 556/TB-TCHQ

118

Thành viên
Đăng nhập bằng Google