• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật An toàn thực phẩm


Văn bản pháp luật về Luật thủy sản

Văn bản pháp luật về Vật tư nông nghiệp

 

Thông báo 5793/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu tại cuộc họp về công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tháng 10, 11 năm 2012 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Thông báo 5793/TB-BNN-VP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5793/TB-BNN-VP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Nguyễn Văn Việt
Ngày ban hành: 26/11/2012   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết

Ngày 26/11/2012, BNN đã ban hành Thông báo 5793/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu tại cuộc họp về công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tháng 10, 11 năm 2012.

Tiếp tục tăng cường năng lực, bộ máy quản lý chất lượng VTNN, ATTP:

- Thanh tra Bộ gấp rút rà soát, hướng dẫn địa phương triển khai Luật Thanh tra 2010, sớm ban hành các Thông tư hướng dẫn liên quan; rà soát lại lực lượng công chức làm công tác thanh tra chuyên ngành tại địa phương để có kế hoạch đào tạo và triển khai các nhiệm vụ theo các Luật, văn bản mới ban hành.

- Về hoạt động của chi cục địa phương: Cục Quản lý Chất lượng NLTS thúc đẩy các tỉnh còn lại chưa thành lập Chi cục Quản lý Chất lượng NLTS địa phương để thành lập Chi cục và đi vào hoạt động. Sớm hoàn thiện trình ban hành văn bản phân cấp nhiệm vụ quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản và hướng dẫn địa phương triển khai thực hiện.

Từ khóa: Thông báo 5793/TB-BNN-VP

186

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
152169