• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Luật các tổ chức tín dụng

 

Thông báo 59/2016/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định khung giữa về bổ sung khoản tín dụng ưu đãi cho dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông Chính phủ Việt Nam - Trung Hoa năm 2016

Tải về Điều ước quốc tế 59/2016/TB-LPQT
Bản Tiếng Việt

BỘ NGOẠI GIAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 59/2016/TB-LPQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC

Thực hiện quy định tại Điều 56 của Luật Điều ước quốc tế năm 2016, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:

Hiệp định khung giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về việc bổ sung khoản tín dụng ưu đãi cho dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông, ký tại Bắc Kinh ngày 12 tháng 9 năm 2016, có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 9 năm 2016.

Bộ Ngoại giao trân trọng gửi Bản sao Hiệp định theo quy định tại Điều 59 của Luật nêu trên./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC T
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Ngự

 

HIỆP ĐỊNH KHUNG

GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA VỀ VIỆC BỔ SUNG KHOẢN TÍN DỤNG ƯU ĐÃI CHO DỰ ÁN ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ HÀ NỘI, TUYẾN CÁT LINH - HÀ ĐÔNG

Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, nhằm phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác kinh tế kỹ thuật giữa hai nước, đã đạt được thỏa thuận như sau:

Điều 1

Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đồng ý cho Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc (Người cho vay) cung cấp cho Bộ Tài chính nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Người vay) khoản tín dụng ưu đãi với tổng stiền cho vay không vượt quá 1,598 tỷ (một tỷ, năm trăm chín mươi tám triệu) Nhân dân tệ (dưới đây gọi tắt là Khoản tín dụng), để bổ sung thêm phần vốn cho Dự án Đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh-Hà Đông. Chi phí phát sinh mà Chính phủ Trung Quốc trợ cấp lợi tức cho Khoản tín dụng này sẽ chi trả trực tiếp cho Người cho vay.

Điều 2

Các điều kiện chính của Khoản tín dụng nêu trên như sau:

1. Thời hạn cho vay là 15 năm (bao gồm: thời hạn sử dụng, thời hạn trả nợ, và 5 năm ân hạn).

2. Lãi suất cho vay là 3%/năm.

Điều 3

Dự án sử dụng Khoản tín dụng nêu trên đã được Chính phủ hai nước xác nhận và do Người cho vay đánh giá, thm định.

Điều 4

Hiệp định vay cụ thvề cung cấp Khoản tín dụng nêu trên sẽ do Người cho vay và Người vay bàn bạc ký kết riêng theo các quy định của Hiệp định này sau khi Dự án sử dụng Khoản tín dụng nêu trên được đánh giá thẩm định và thông qua.

Điều 5

Chính phủ hai nước Việt Nam và Trung Quốc sẽ thường xuyên kiểm tra tình hình sử dụng Khoản tín dụng nêu trên, và trao đổi giải quyết các vấn đề phát sinh có liên quan trong quá trình thực hiện Hiệp định này.

Điều 6

Hiệp định này có hiệu lực trong 3 (ba) năm kể từ ngày ký. Nếu trong thời hạn quy đnh nêu trên mà Người cho vay và Người vay chưa ký được Hiệp định vay cụ thể về sử dụng Khoản tín dụng nêu trên, thì Hiệp định này sẽ tự động chấm dứt hiệu lực.

Hiệp đnh này ký ngày 12 tháng 9 năm 2016 tại Bắc Kinh, lập thành hai bản, mỗi bản đều viết bằng tiếng Việt và tiếng Trung. Mỗi Bên giữ một bản, cả hai bản đều có giá trị như nhau.

 

THAY MT
CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đặng Minh Khôi
Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc

THAY MT
CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA
NHÂN DÂN TRUNG HOA
Cao Hổ Thành
Bộ trưởng Bộ Thương mại

 

Điều 56. Thông báo liên quan đến hiệu lực của điều ước quốc tế

Bộ Ngoại giao thông báo cho các cơ quan nhà nước có liên quan các nội dung sau đây:

1. Thông báo về ngày có hiệu lực của điều ước quốc tế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông tin về việc điều ước quốc tế có hiệu lực đối với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

2. Thông báo về ngày có hiệu lực của tuyên bố bảo lưu của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chấp nhận hoặc phản đối bảo lưu của bên ký kết nước ngoài, rút bảo lưu hoặc rút phản đối bảo lưu đối với điều ước quốc tế nhiều bên trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan lưu chiểu điều ước quốc tế nhiều bên;

3. Thông báo về ngày chấm dứt áp dụng tạm thời điều ước quốc tế, về việc sửa đổi, bổ sung, gia hạn điều ước quốc tế, việc chấm dứt hiệu lực, từ bỏ, rút khỏi, tạm đình chỉ thực hiện điều ước quốc tế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày việc chấm dứt áp dụng tạm thời, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, chấm dứt hiệu lực, từ bỏ, rút khỏi, tạm đình chỉ thực hiện điều ước quốc tế có hiệu lực.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 59. Sao lục điều ước quốc tế

1. Bộ Ngoại giao sao lục điều ước quốc tế có hiệu lực gửi Quốc hội, Chủ tịch nước và Chính phủ để báo cáo, gửi cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện, gửi cơ quan Công báo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản chính điều ước quốc tế hai bên và thông tin về việc điều ước quốc tế có hiệu lực.

2. Bộ Ngoại giao sao lục điều ước quốc tế có hiệu lực gửi Quốc hội, Chủ tịch nước và Chính phủ để báo cáo, gửi cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện, gửi cơ quan Công báo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản sao điều ước quốc tế nhiều bên có chứng thực của cơ quan lưu chiểu và thông báo của cơ quan lưu chiểu điều ước quốc tế nhiều bên về hiệu lực của điều ước quốc tế nhiều bên đối với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 59/2016/TB-LPQT   Loại văn bản: Điều ước quốc tế
Nơi ban hành: Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam   Người ký: Đặng Minh Khôi, Cao Hổ Thành
Ngày ban hành: 12/09/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 19/10/2016   Số công báo: Từ số 1133 đến số 1134
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Điều ước quốc tế 59/2016/TB-LPQT

242

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
328315