Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 60/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi họp về chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam đến năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 60/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 10/03/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 10/03/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 60/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi họp về chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam đến năm 2020.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến kết luận như sau:

1. Về tên gọi Chiến lược: giữ nguyên tên gọi, song bổ sung thời điểm đầu thực hiện Chiến lược. Do đó, chỉnh lại là "Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2008 - 2020".

2. Về phạm vi và ý nghĩa của Chiến lược: đây là Chiến lược tổng hợp cấp quốc gia để định hướng cho các ngành, các địa phương và kết nối các ngành, các địa phương làm rõ các giải pháp đột phá cấp quốc gia và các dự án quốc gia. Căn cứ vào chiến lược tổng hợp cấp quốc gia này các ngành, các địa phương xây dựng Chiến lược hoặc Chương trình phát triển nhân lực của mình.

3. Về cơ cấu chiến lược: nội dung phát triển nhân lực gồm các cấu phần về phát triển thể lực, phát triển giáo dục, phát triển đào tạo nghề nghiệp và sử dụng nhân lực.

4. Về quan điểm phát triển nhân lực: phải ghi rõ đưa nhân lực trở thành lợi thế quan trọng nhất của nước ta để phát triển, hội nhập quốc tế và ổn định xã hội.

5. Về mục tiêu phát triển nhân lực: rà soát lại, chỉ giữ lại những mục tiêu quan trọng, mục tiêu so sánh quốc tế phải có cơ sở (nếu không chắc chắn thì không nên đưa).

92