Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 63/TB-VPCP về kết luận của Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Tấn Dũng về quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ôtô Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 63/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Công Sự
Ngày ban hành: 02/04/2004   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 2/4/2004, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 63/TB-VPCP về kết luận của Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Tấn Dũng về quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ôtô Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020. Cụ thể,

Sau khi nghe Bộ Công nghiệp báo cáo về Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020, ý kiến của lãnh đạo các Bộ, các Tổng Công ty, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng kết luận như sau:

1. Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2010 tầm nhìn đến năm 2020 đã được Bộ Công nghiệp phối hợp với các cơ quan liên quan, cụ thể hoá các nội dung của Chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 175/2002/QĐ-TTg ngày 3 tháng 1 năm 2002.

2. Về quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020:

a. Về quan điểm, mục tiêu phát triển:

- Công nghiệp ô tô là một ngành công nghiệp quan trọng cần được ưu tiên phát triển để góp phần phục vụ có hiệu quả quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá và củng cố tiềm lực an ninh, quốc phòng của đất nước.

- Phát triển ngành công nghiệp ô tô phải tính tới những yêu cầu của quá trình hội nhập quốc tế (kể cả khả năng trong một vài năm tới nước ta gia nhập Tổ chức thương mại thế giới - WTO), để xác định được bước đi thích hợp nhằm phát huy lợi thế, tiềm năng của đất nước, đồng thời phù hợp với các cam kết quốc tế.

- Phát triển công nghiệp ô tô phải gắn kết với tổng thể phát triển công nghiệp chung cả nước và các chiến lược ngành liên quan đã được phê duyệt; nhằm huy động và phát huy tối đa các nguồn lực của mọi thành phần kinh tế, trong đó doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò then chốt.

- Phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam trên cơ sở tiếp thu công nghệ tiên tiến của thế giới, kết hợp với công nghệ và thiết bị hiện có, nhằm trước hết đáp ứng nhu cầu trong nước về các loại xe thông dụng với giá cả phù hợp (xe khách, xe tải cỡ nhỏ và trung, một số loại xe chuyên dụng), tạo động lực cho các ngành công nghiệp hỗ trợ trong nước phát triển nhằm đẩy nhanh quá trình nội địa hoá.

- Từng bước nâng cao khả năng sản xuất, xuất khẩu phụ tùng ô tô sang các nước khu vực, tiến tới tham gia ngày càng đầy đủ vào quá trình sản xuất ô tô và phụ tùng khu vực và thế giới.

b. Về định hướng Quy hoạch:

- Quy hoạch phải đề ra các cơ chế, chính sách cụ thể, đồng thời đề xuất các phương pháp chỉ đạo điều hành, phối hợp một cách tốt nhất giữa các ngành, các vùng, các địa phương, các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô có vốn đầu tư nước ngoài với các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô và sản xuất phụ tùng ô tô trong nước; khắc phục tình trạng đầu tư phân tán, dàn trải; tăng cường phát triển và kết hợp chặt chẽ cùng có lợi giữa đầu tư phát triển của các doanh nghiệp lớn với các doanh nghiệp phụ trợ, sản xuất phụ tùng.

105