• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật lâm nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ

Văn bản pháp luật về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ

 

Thông báo 64/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải Trưởng Ban chỉ đạo nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 tại cuộc họp lần thứ 5 của Ban chỉ đạo do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 64/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 64/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 08/02/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 64/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải Trưởng Ban chỉ đạo nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 tại cuộc họp lần thứ 5 của Ban chỉ đạo.

Nhằm nâng độ che phủ rừng toàn quốc đạt khoảng 41,5% vào năm 2014, hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2014, yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm một số nhiệm vụ sau:

1. Đối với các Bộ, ngành Trung ương

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương triển khai Đề án tái cơ cấu ngành lâm nghiệp, đồng thời khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các Đề án đã được giao tại Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian qua; tập trung triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên từ năm 2014 và tiếp tục hoàn thiện Đề án kiểm lâm liên quan đến công tác quản lý bảo vệ rừng.

 Đối với các địa phương

- Chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2014 theo Văn bản số 2808/BNN-TCLN ngày 21 tháng 8 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2014.

- Rà soát việc phân bổ vốn ngân sách cho các chỉ tiêu nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng năm 2014, ưu tiên bố trí vốn cho công tác khoán bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh, chăm sóc rừng mới trồng và trồng rừng phòng hộ ở các khu vực rất xung yếu...

Từ khóa: Thông báo 64/TB-VPCP

120

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
220685