Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 66/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Sơn La do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 66/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 12/03/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 12/3/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 66/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Sơn La. Cụ thể,

Năm 2008, là năm bản lề của kế hoạch 5 năm 2006-2010, năm mà cả nước phấn đấu cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm để đến năm 2009-2010 phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch 5 năm. Với tinh thần đó, tỉnh Sơn La cần phát huy những kết quả đạt được, với sự giúp đỡ của các Bộ, ngành Trung ương, tăng cường đoàn kết, cùng chung sức phấn đấu sớm đưa Sơn La ra khỏi tỉnh trạng tỉnh kém phát triển, trong đó tập trung vào làm tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục phấn đấu đạt tăng trưởng kinh tế cao (GDP tăng 16%), phát triển bền vững, chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế, nhất là trong nông nghiệp, gắn với xóa đói giảm nghèo.

2. Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh, tranh thủ thời cơ để phát triển nhanh, tạo chuyển biến mới trong việc nâng cao đời sống nhân dân, trong đó quan tâm khai thác lợi thế về các nhà máy thủy điện và tiềm năng về rừng, đẩy mạnh công tác giao đất, giao rừng gắn với chăn nuôi đại gia súc; chú trọng phát triển cây lương thực (ngô, lúa) để đảm bảo an ninh lương thực, phát triển thêm diện tích cây cao su trên cơ sở đánh giá mô hình trồng cây cao su giữa Tập đoàn Cao su Việt Nam liên kết với đồng bào địa phương.

87