• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Thông báo 689/TB-TCHQ năm 2016 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là đèn tháp do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Thông báo 689/TB-TCHQ
Bản Tiếng Việt

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 689/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK - Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh tại thông báo số 2448/TB-PTPL ngày 03/11/2015, ý kiến tham gia của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK tại công văn ngày 30/12/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Đèn tháp (đèn cảnh báo) MS115M-FFF-RYG (Mục 1 tờ khai).

2. Đơn vị xuất/nhập khẩu: Công ty TNHH Autonics Vina. Địa chỉ: 400 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Quy, Q.7, TP. Hồ Chí Minh. Mã số thuế: 0312556385.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10054526076/A41 ngày 09/09/2015 đăng ký tại Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư - Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Đèn phát tín hiệu bằng ánh sáng cảnh báo (02 chế độ: chiếu sáng + nhấp nháy; Màu đèn LED: Đỏ + Vàng + Xanh lá cây). Nguồn điện 90-240VAC. Đóng gói trong hộp carton bán lẻ: Đèn, giá lắp, tài liệu. Cấu tạo của đèn: Nắp chiếu (Lends cap); cụm đèn LED chiếu sáng (các đèn LED, các bản mạch in đã lắp ráp các mạch điện cấp điện, điều khiển); Thân cơ bản (Base Body) lắp ráp tổng th; cơ cấu lắp đặt (03 bulông, 03 vòng chân, 03 đai ốc). Kích thước: Æ115mm x (H)121mm. Tên thương mại trên invoice: Tower Light; Model: MS115-FFF-RYG; Volt.90-240VAC.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cu tạo, công dụng: Đèn phát tín hiệu bng ánh sáng cảnh báo (02 chế độ: chiếu sáng + nhấp nháy; Màu đèn LED: Đỏ + Vàng + Xanh lá cây). Nguồn điện 90-240VAC. Đóng gói trong hộp carton bán lẻ: Đèn, giá lắp, tài liệu. Cấu tạo của đèn: Nắp chiếu (Lends cap); cụm đèn LED chiếu sáng (các đèn LED, các bản mạch in đã lp ráp các mạch điện cấp điện, điu khin); Thân cơ bản (Base Body) lắp ráp tổng thể; cơ cấu lp đặt (03 bulông, 03 vòng chân, 03 đai c). Kích thước: Æ115mm x (H)121mm. Tên thương mại trên invoice: Tower Light; Model: MS115-FFF-RYG; Volt.90-240VAC.

thuộc nhóm 85.31 “Thiết bị báo hiệu bằng âm thanh hoặc hình ảnh (ví dụ, chuông, còi báo, bảng chỉ báo, báo động chống trộm hoặc báo cháy), trừ các thiết bị thuộc nhóm 85.12 hoặc 85.30”, phân nhóm 8531.80 - Thiết bị khác, mã số 8531.80.90 - - Loại khác, tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tng cục trưởng (đ b/cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư
(Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh);
- Trung tâm PTPL HH XNK và Ch
i nhánh;
- Công ty TNHH Autonics Vina.
(400 Nguyễn Thị Thập,
P. Tân Quy, Q.7, TP. HCM)
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-M.Hương (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 689/TB-TCHQ   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 26/01/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông báo 689/TB-TCHQ

132

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
317753