• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


 

Thông báo 71/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 896, ngày 11 tháng 02 năm 2014 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 71/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 71/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Kiều Đình Thụ
Ngày ban hành: 19/02/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 71/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 896, ngày 11 tháng 02 năm 2014.

Để bảo đảm tiến độ và xây dựng chất lượng triển khai Đề án, yêu cầu các Bộ, cơ quan liên quan tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Thực hiện nghiêm Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ của Đề án. Các hoạt động xây dựng, hoàn thiện thể chế cần phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính, tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, tránh phát sinh thủ tục mới gây phiều hà cho người dân. Cần thu hút sự tham gia của các chuyên gia, các nhà chuyên môn để bảo đảm các quy định hành chính có tính khoa học, hợp lý.

2. Bộ Công an khẩn trương tổ chức cuộc họp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông và Văn phòng Chính phủ để thống nhất về nguồn vốn, công nghệ, phương thức triển khai Dự án khả thi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trình Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, xây dựng, trình Chính phủ các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Khoản 2 Thông báo số 430/TB-VPCP ngày 02 tháng 12 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ.

3. Các sản phẩm của Đề án đặc biệt là các văn bản quy phạm pháp luật cần bảo đảm về tiến độ và chất lượng. Các Dự án Luật Căn cước công dân, Luật Hộ tịch, Luật Cư trú và các Nghị định của Chính phủ liên quan đến cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 90/2010/NĐ-CP; Nghị định về cấp, quản lý và sử dụng số định danh cá nhân) cần đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và hiệu quả của các quy định.

Từ khóa: Thông báo 71/TB-VPCP

101

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
223075