• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Thông báo 7241/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là thép cuộn cán nguội, không hợp kim, chưa dát phủ mạ hoặc tráng do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Thông báo 7241/TB-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7241/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK chi nhánh tại TP. Hải Phòng tại thông báo số 160/TB1-CNHP ngày 30/6/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng Cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Mục 2 PLTK: Thép cuộn cán nguội, không hợp kim, chưa dát phủ mạ hoặc tráng, Kích thước: Dày (1.08-1.95)mm x Rộng 1250mm. Hàng mới 100%. Tiêu chuẩn SPCC-SD, JIS G3141-2005.

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Chi nhánh Công ty TNHH Ống thép Hòa Phát; Địa chỉ: Thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên; MST: 0100598873-001.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10041665886/A12 ngày 28/05/2015 đăng ký tại Chi cục Hải quan Hưng Yên, Cục Hải quan TP. Hải Phòng

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Thép không hợp kim được cán phng, dạng cuộn, chiều dày 1,48mm, chiều rộng 1250mm, cán nguội, chưa phủ, mạ hoặc tráng.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thép không hợp kim được cán phng, dạng cuộn, chiều dày 1,48mm, chiều rộng 1250mm, cán nguội, chưa phủ, mạ hoặc tráng.

thuộc nhóm 72.09 - Các sản phẩm st hoặc thép không hợp kim được cán phng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, cán nguội (ép nguội), chưa dát phủ, mạ hoặc tráng, phân nhóm - Ở dạng cuộn, không được gia công quá mức cán nguội (ép nguội, mã số 7209.16.00 - Có chiều dày trên 1mm đến dưới 3mm tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh,TP (để t/hiện);
-
Chi cục HQ Hưng Yên (để t/h);
- Trung tâm PTPL và các Chi nhánh (đ t/h);
- Chi nhánh Cty TNHH Ống thép Hòa Phát;
- Website Hải quan;
-
Lưu: VT, TXNK-Nguyệt(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7241/TB-TCHQ   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 07/08/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết

Thông báo 7241/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là thép cuộn cán nguội, không hợp kim, chưa dát phủ mạ hoặc tráng do Tổng cục Hải quan ban hành.

Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thép không hợp kim được cán phẳng, dạng cuộn, chiều dày 1,48mm, chiều rộng 1250mm, cán nguội, chưa phủ, mạ hoặc tráng.

thuộc nhóm 72.09 - Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, cán nguội (ép nguội), chưa dát phủ, mạ hoặc tráng, phân nhóm - Ở dạng cuộn, không được gia công quá mức cán nguội (ép nguội, mã số 7209.16.00 - Có chiều dày trên 1mm đến dưới 3mm tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Từ khóa: Thông báo 7241/TB-TCHQ

114

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
287012