• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

 

Thông báo số 77/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng thường trực Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp giao ban xây dựng cơ bản tháng 2 năm 2008 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Tải về Thông báo 77/TB-BGTVT
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 77/TB-BGTVT   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 04/03/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết

Ngày 4/3/2008, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông báo 77/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng thường trực Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp giao ban xây dựng cơ bản tháng 2 năm 2008. Cụ thể,

Về giá và biến động giá:

Bộ Xây dựng đã có văn bản số 190/BXD-KTTC ngày 28/01/2008 hướng dẫn áp dụng giá vật liệu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, tuy nhiên chưa có hướng dẫn cụ thể việc áp dụng trong quá trình thanh toán. Các quy định của Nghị định 99/2007/NĐ-CP cũng chưa nêu rõ điều kiện thanh toán khi áp dụng giá vật liệu theo hướng “mở” và giao quyền, trách nhiệm cho các chủ đầu tư.

Do đó cần kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn được thanh toán theo công thức điều chỉnh giá, cho lấy chỉ số cơ bản vào thời điểm 28 ngày trước ngày mở thầu và được điều chỉnh giá tại các thời điểm thanh toán như đối với các dự án ODA hiện nay, chủ đầu tư chịu trách nhiệm kiểm soát khối lượng được điều chỉnh.

Trong tình hình biến động giá hiện nay, việc áp dụng công thức điều chỉnh giá cũng gặp phải bất cập khi các chỉ số giá xây dựng chưa phản ánh hết những biến động của thị trường, cần tiếp tục kiến nghị Chính phủ và các Bộ ngành liên quan có hướng dẫn phân định rõ 02 khái niệm biến động giá và trượt giá để đảm bảo cho các hoạt động đầu tư xây dựng.

Về Ban quản lý dự án

Theo Thông tư số 02/2007/TT-BXD chưa rõ Ban QLDA được thành lập hoặc lựa chọn trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư hay thực hiện đầu tư, sẽ gặp phải khó khăn trong quá trình chuẩn bị đầu tư khi không có Ban QLDA để thực hiện.

Cần tiếp tục đề nghị Bộ Xây dựng sửa đổi Thông tư 02/2007/TT-BXD theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời cần sớm chuyển đổi mô hình các Ban QLDA để phù hợp với các quy định hiện hành. Trong giai đoạn chuyển tiếp, cần tiếp tục đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép các chủ đầu tư được ký hợp đồng với các Ban QLDA thuộc Bộ.

Từ khóa: Thông báo 77/TB-BGTVT

92

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
63534