Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 83/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp về việc cổ phần hóa Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 83/TB-VPCP   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 20/04/2007   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 20/04/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 83/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp về việc cổ phần hóa Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.

Sau khi nghe Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam báo cáo một số nội dung quan trọng liên quan đến Phương án cổ phần hóa và ý kiến của các đại biểu, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng kết luận:

1. Ngân hàng Ngoại thương khẩn trương triển khai thực hiện cổ phần hóa theo kế hoạch đã được phê duyệt. Đồng ý Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tổ chức thực hiện sắp xếp và chỉ đạo các công ty thành viên xử lý các vấn đề tài chính, tổ chức xác định giá trị doanh nghiệp, lập phương án cổ phần hóa theo quy định của pháp luật hiện hành và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Việc sắp xếp, cổ phần hóa các đơn vị thành viên không được làm ảnh hưởng đến tiến độ cổ phần hóa Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.

2. Đối với việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, ngoài các tiêu chí như Ngân hàng Ngoại thương đề xuất, các nhà đầu tư chiến lược cần cam kết đầu tư lâu dài, không được chuyển nhượng cổ phần trong thời gian nhất định kể từ ngày công ty cổ phần được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược thực hiện trước khi bán đấu giá cổ phần lần đầu. Nhà đầu tư chiến lược được tham gia trong cơ cấu tổ chức quản lý Ngân hàng cổ phần Ngoại thương Việt Nam theo quy định của pháp luật.

3. Đồng ý về đối tượng và cơ cấu bán cổ phần lần đầu như đề nghị của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. Giá bán cổ phần cho các nhà đầu tư chiến lược không thấp hơn giá đấu thành công bình quân.

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tập trung thực hiện tốt việc bán cổ phần và niêm yết trên thị trường chứng kkhoán trong nước theo lộ trình đã được phê duyệt; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để bán cổ phần và niêm yết quốc tế.

4. Việc cổ phần hóa Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tiến hành đồng thời với chuẩn bị điều kiện hình thành Tập đoàn tài chính, ngân hàng theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

83