• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Phân loại hàng hóa

 

Thông báo 845/TB-TCHQ năm 2020 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Thông báo 845/TB-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
T
NG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 845/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2020

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ skết quả phân tích ca Cục Kiểm định Hải quan tại Thông báo số 286/TB-KĐHQ ngày 19/9/2019 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Dung dịch vệ sinh máy in, 1 lít/ lọ, WL-220 WASH (chứa 2-Butanone 80-84.9%), hàng mới 100%

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH DK CODING; Đ/c: Tầng 4, tòa nhà Hùng Hương, số 10 Nguyễn Đăng Đạo, P. Tiền An, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh; MST: 2301080115.

3. S, ngày t khai hải quan: 10260811390/A12 ngày 25/4/2019 ti Chi cục Hi quan Bắc Ninh - Cục Hải quan tỉnh Bc Ninh.

4. Tóm tt mô tả và đặc tính hàng hóa: hỗn hợp dung môi hữu cơ, thành phần gồm 2-butanol (~82%) và ethanol (~18%).

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: hỗn hợp dung môi hữu cơ, thành phần gồm 2-butanol (~82%) và ethanol (~18%).

thuộc mã số 3814.00.00 “Hỗn hợp dung môi hữu cơ và các chất pha loãng, chưa được chi tiết hoc ghi ở nơi khác; các cht ty sơn hoặc ty vecni đã pha chế” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưng (để b/c);
- Các Cục HQ tỉnh,TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ Bắc Ninh - Cục HQ tỉnh Bắc Ninh;
- Cục Kiểm định Hải quan và các Chi cục trực thuộc;
- Công ty TNHH DK CODING (Đ/c: Tầng 4, tòa nhà Hùng Hương, số 10 Nguyễn Đăng Đạo, P. Tiền An, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK - PL - L.Anh (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 845/TB-TCHQ   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 13/02/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông báo 845/TB-TCHQ

258

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
440555