Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 91/TB-BGTVT về kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp về điều chỉnh các hạng mục dự án đầu tư để xử lý tình huống sau đấu thầu dự án phát triển cảng quốc tế Cái Mép – Thị Vải do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 91/TB-BGTVT   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 13/03/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 13/3/2008, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông báo 91/TB-BGTVT về kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp về điều chỉnh các hạng mục dự án đầu tư để xử lý tình huống sau đấu thầu dự án phát triển cảng quốc tế Cái Mép – Thị Vải.

Sau khi nghe trình bày của Ban QLDA 85 và ý kiến của các cơ quan tham mưu dự họp, Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức đã kết luận như sau:

1. Đề xử lý tình huống sau đấu thầu các gói thầu số 1 và 2 trong điều kiện hạn chế về nguồn của khoản vay JBIC, trên cơ sở cập nhật điều kiện thực tế của các gói thầu Dự án, Bộ GTVT thống nhất về nguyên tắc việc phân kỳ đầu tư và cắt giảm một số hạng mục để khẩn trương tiến hành các bước tiếp theo của dự án nhưng đảm bảo không ảnh hưởng đến khả năng khai thác của cảng theo đề nghị của Ban QLDA 85 tại văn bản số 134/BQL-KHDA2 ngày 19/2/2008 và ý kiến của Cục Hàng hải về việc không đầu tư hệ thống VTS trong phạm vi dự án (riêng việc giảm 2 cẩu Jib 20T yêu cầu Ban QLDA85 kiểm tra lại nếu đạt tỷ lệ 30% hàng hóa dự án có xuất xứ từ Nhật Bản).

2. Ban QLDA 85 lấy ý kiến bằng văn bản của Cục Hàng hải, hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị JBIC và Bộ GTVT có văn bản chấp thuận nguyên tắc việc cắt giảm khối lượng các gói thầu 1, 2, 4 và cho đấu thầu ngay gói 3 (nạo vét luồng và hệ thống phao tiêu báo hiệu quả hàng hải).

92