• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


Văn bản pháp luật về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ

 

Thông báo 93/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 93/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 93/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 29/03/2010   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 12/04/2010   Số công báo: Từ số 157 đến số 158
Lĩnh vực: Tổ chức chính trị - xã hội   Tình trạng: Đã biết

Ngày 29/03/2010, VPCP đã ban hành Thông báo 93/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Về những đề nghị của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ kết luận:

- Về tổng kết 10 năm thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Giao Bộ Nội vụ chủ trì, cùng Bộ Tư pháp phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiến hành tổng kết, trên cơ sở đó đề xuất những nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho phù hợp với vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới; trong đó chú ý đến nội dung giám sát và phản biện xã hội theo tinh thần Thông báo số 237-TB/TW ngày 03 tháng 4 năm 2009 của Bộ Chính trị.

- Về nội dung giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: thống nhất một số nội dung hoạt động của Chính phủ năm 2010 cần có sự giám sát của Mặt trận, nhất là đối với các chương trình kinh tế - xã hội đã và đang triển khai; tổ chức phản biện xã hội; đóng góp ý kiến vào một số dự án luật, các cơ chế, chính sách có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của đông đảo các tầng lớp nhân dân.

- Việc phối hợp tổng kết Nghị quyết liên tịch số 05/2006/NQLT/CP-UBTƯMTTQVN ngày 21 tháng 4 năm 2006 giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổ chức thí điểm thực hiện "Quy chế Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư" ở 5 tỉnh, thành phố (Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Ninh Bình, Quảng Bình và Tiền Giang); Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiến hành tổng kết, nếu thấy thực hiện thí điểm đạt kết quả tốt thì đề xuất mở rộng thực hiện trên phạm vi cả nước.

Từ khóa: Thông báo 93/TB-VPCP

106

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
103266