• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Thông báo 9560/TB-TCHQ năm 2015 kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là đèn phẫu thuật treo trán ánh sáng LED do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Thông báo 9560/TB-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
 TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------

Số: 9560/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích đkiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích và thông tin làm rõ kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hoá xuất nhập khẩu tại thông báo số 935/TB-PTPL ngày 07 tháng 8 năm 2015, công văn không số ngày 01/10/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Đèn phẫu thuật treo trán ánh sáng LED, cường độ sáng tối đa 200.000 Lux. Model: Sapphiare. Hãng sản xuất: KLS Martin. Phụ kiện gồm (02 gói pin, 01 hộp đựng, 01 dây nguồn, 01 sạc nhanh). TBYT mới 100%. (Mục 1 tờ khai hải quan).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu:

Công ty TNHH xuất nhập khẩu Hoàng Năm.

Địa chỉ: B11 Intimex, Ngõ 238 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

MST: 0105481660

3. S, ngày tờ khai hải quan: 10048164642/A11 ngày 20/7/2015 tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội (Cục Hải quan thành phố Hà Nội).

4. Tóm tt mô tả và đặc tính hàng hóa: Đèn phu thuật, dùng treo trên đu, hoạt động bằng pin, có cường độ sáng cao (200.000Lux).

5. Kết quả phân loại: Đèn phẫu thuật, dùng treo trên đu, hoạt động bng pin, có cường độ sáng cao (200.000Lux).

thuộc Nhóm 90.18 Thiết bị và dụng cụ dùng cho ngành y, phu thuật, nha khoa hoặc thú y, kcả thiết bị ghi biu đ nhp nháy, thiết bị điện y học khác và thiết bị kiểm tra thị lực, phân nhóm 9018.90 (-) Thiết bị và dụng cụ khác, mã số 9018.90.90 (--) Loại khác tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:

- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
-
Các Cục HQ tỉnh,Thành phố (để t/hiện);
-
Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội (Cục Hải quan thành phố Hà Nội);
-
Trung tâm PTPL và các Chi nhánh;
-
Công ty TNHH xuất nhập khẩu Hoàng Năm;
(Đ/c: B11 Intimex, Ngõ 238 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế, quận Bc Từ Liêm, thành ph Ni);
- Website Hải quan;
-
Lưu: VT, TXNK-Tuân(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9560/TB-TCHQ   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 14/10/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết

Ngày 14/10/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 9560/TB-TCHQ năm 2015 kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là đèn phẫu thuật treo trán ánh sáng LED.

Kết quả phân loại: Đèn phẫu thuật, dùng treo trên đầu, hoạt động bằng pin, có cường độ sáng cao (200.000Lux).

thuộc Nhóm 90.18 Thiết bị và dụng cụ dùng cho ngành y, phẫu thuật, nha khoa hoặc thú y, kể cả thiết bị ghi biểu đồ nhấp nháy, thiết bị điện y học khác và thiết bị kiểm tra thị lực, phân nhóm 9018.90 (-) Thiết bị và dụng cụ khác, mã số 9018.90.90 (--) Loại khác tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Từ khóa: Thông báo 9560/TB-TCHQ

371

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
295348