• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Thông báo 9789/TB-TCHQ năm 2016 về kết quả xác định trước mã số đối với rượu Jinro do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Thông báo 9789/TB-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9789/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cLuật Hi quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cNghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hi quan vthủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 03 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở Đơn đề nghị xác định trước mã số 20082016-3/HTJR ngày 22/8/2016 của Công ty TNHH HITEJINRO Việt Nam; Mã số thuế: 0107161144 và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế Xuất nhập khẩu,

Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau:

1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp:

Tên thương mại: Rượu Jinro 24%

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Rượu Jinro 24%

Ký, mã hiệu, chủng loại: Rượu Jinro 24% Soju

Nhà sản xuất: HITEJINRO Hàn Quốc

2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số:

- Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học:

Theo Bảng phân tích thành phần của nhà sản xuất (Certificate of Manufacturer’s Analysis) thì mặt hàng gồm: nồng độ cồn: 24% methanol (mg/ml): ít hơn 0,005; Aldehydes as acetaldehyde (mg/100ml): ít hơn 0,5; Dầu: Fusen (v/v%): ít hơn 0,08; tng lượng acid như acid citric (w/v%): 0,003; Kim loại nặng: âm tính; chiết xuất (w/v%): 0,12; Cht phụ gia: Sucrose (đường mía)/Citric acid.

Theo Bảng thành phần (Ingredient List) thì mặt hàng gồm: nước: 72,89%, Neutral spirit (nồng độ cồn 95%): 25,30%; sucrose: 1,8%; Citrate: 0,004%, Glycine: 0,004%; Sodium Chloride: 0,002%.

- Đóng chai thủy tinh 375ml/chai, 750ml/chai.

- Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng: dùng để uống

3. Kết quả xác định trước mã số:

Tên thương mại: Rượu Jinro 24%

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Rượu được chế biến bằng cách pha trộn giữa rượu chưng cất với nước và các phụ gia: sucrose, citric, glycine, sodium chloride, nồng độ cồn tính theo th tích 24%.

Ký, mã hiệu, chủng loại: Rượu Jinro 24% Soju

Nhà sản xuất: HITEJINRO Hàn Quốc

thuộc nhóm 22.08 “Cồn ê-ti-lích chưa biến tính có nồng độ cồn dưới 80% tính theo thể tích; rượu mạnh, rượu mùi và đ ung có rượu khác, phân nhóm 2208.90 “- Loại khác”, mã số 2208.90.90 “- - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực từ ngày ký.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thông báo đCông ty TNHH HITEJINRO Việt Nam biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Công ty TNHH HITEJINRO Việt Nam;
(đ/c: 2501-7 tầng 25 Keangnam Hà Nội Landmark, E6, ĐTM Cầu Giấy, P.Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội);
- Cục Hải quan tỉnh, thành phố (đ thực hiện);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TCHQ-TXNK-Đương (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9789/TB-TCHQ   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 13/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông báo 9789/TB-TCHQ

133

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
328541