Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 02/2009/TB-LPQT về chấm dứt hiệu lực điều ước quốc tế hai bên do Bộ Ngoại giao ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 02/2009/TB-LPQT   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Ngoại giao   Người ký: Nguyễn Thị Hoàng Anh
Ngày ban hành: 18/05/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/06/2009   Số công báo: Từ số 295 đến số 296
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 18 tháng 05 năm 2009, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo số 02/2009/TB-LPQT về chấm dứt hiệu lực điều ước quốc tế hai bên.

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Phần Lan về khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau, ký tại Helsinki ngày 13 tháng 9 năm 1993, chấm dứt hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 6 năm 2009.

144