Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 03/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp thường trực chính phủ về cổ phần hóa các Ngân hàng thương mại Nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 03/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 04/01/2007   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 4/1/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 03/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp thường trực chính phủ về cổ phần hóa các Ngân hàng thương mại Nhà nước. Cụ thể,

Để đẩy nhanh, vững chắc việc cổ phần hóa các ngân hàng thương mại, yêu cầu:

1. Trong năm 2007, cổ phần hóa 04 ngan hàng thương mại: VCB, MHB, BIDV, ICB, Nhà nước giữ cổ phần chi phối, tạo mọi điều kiện thuận lới để các ngân hàng này phát triển nhanh, nâng cao sức cạnh tranh, tiếp tục là nòng cốt trong cung cấp các dịch vụ ngân hàng và nắm giữ thị phần khoảng 70%.

2. Giao VCB, MHB, BIDV, ICB chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước xây dựng phương án cổ phần hóa, trình Thủ tướng xem xét quyết định.

3. Giao Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan: Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư thẩm định việc lựa chọn tổ chức tư vấn cổ phần hóa và Phương án cổ phần hóa do các ngân hàng thương mại trình để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt từng phương án.

113