Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 0577/TM-DM hướng dẫn về việc tổ chức kiểm tra liên ngành năng lực sản xuất hàng may mặc của thương nhân do Bộ Thương mại ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 0577/TM-DM   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Thương mại   Người ký: Lê Danh Vĩnh
Ngày ban hành: 20/05/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 20/5/2005, Bộ Thương mại ban hành Thông báo số 0577/TM-DM hướng dẫn về việc tổ chức kiểm tra liên ngành năng lực sản xuất hàng may mặc của thương nhân.

Nguyên tắc và nội dung kiểm tra

- Kiểm tra kịp thời, không báo trước (thương nhân chỉ được báo trước nhiều nhất 2 giờ đồng hồ trước khi Đoàn đến), trừ trường hợp thương nhân tự đề nghị kiểm tra.  

- Trưởng Đoàn cùng các thành viên khác trong Đoàn xác định năng lực sản xuất hàng may mặc của thương nhân và cập nhật vào biên bản kiểm tra theo mẫu đính kèm.

- Công tác kiểm tra được tiến hành theo đúng quy định, không được sách nhiễu, gây trở ngại cho sản xuất của thương nhân.

- Khi làm việc với thương nhân, Trưởng đoàn trao 01 bản chính Quyết định của Sở Thương mại về thành lập Đoàn kiểm tra thương nhân đó.

- Yêu cầu thương nhân nghiêm chỉnh chấp hành quy định kiểm tra, cử đại diện có thẩm quyền hợp tác với Đoàn ngay khi nhận được thông báo qua điện thoại hoặc khi Đoàn đến cơ sở. Thương nhân phải cung cấp toàn bộ hồ sơ về quản lý máy móc, thiết bị, lao động và đưa Đoàn kiểm tra trực tiếp tại tất cả các kho, xưởng; ký xác nhận vào biên bản kiểm tra.

- Liên Bộ Thương mại - Bộ Công nghiệp có thể đột xuất cử Đoàn Kiểm tra (do Tổ Giám sát chủ trì) để tái kiểm tra những thương nhân nghi vấn hoặc cần thêm thông tin bổ sung.

75