Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 118/TB-BGTVT về kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp về đề án di dời cảng Sài Gòn ra Hiệp Phước và chuyển đổi công năng khu cảng Nhà Rồng – Khánh Hội của Công ty TNHH một thành viên cảng Sài Gòn – Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 118/TB-BGTVT   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 28/03/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 28/3/2008, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông báo số 118/TB-BGTVT về kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp về đề án di dời cảng Sài Gòn ra Hiệp Phước và chuyển đổi công năng khu cảng Nhà Rồng – Khánh Hội của Công ty TNHH một thành viên cảng Sài Gòn – Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam. Cụ thể,

Về chuyển đổi công năng khu cảng Nhà Rồng – Khánh Hội

Việc quy hoạch và đầu tư xây dựng khu Nhà Rồng – Khánh Hội, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Công ty TNHH một thành viên cảng Sài Gòn thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và công ty TNHH một thành viên cảng Sài Gòn nghiên cứu, xây dựng các phương án khai thác để kiến nghị Ban Chỉ đạo di dời Cảng Sài Gòn chấp thuận theo hướng được đầu tư tại Khu Nhà Rồng- Khánh Hội nhằm hỗ trợ giải quyết việc làm cho một số người lao động không có điều kiện di chuyển ra cảng mới Hiệp Phước; kiến nghị liên quan đến hỗ trợ về tài chính cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện công tác di dời cảng Sài Gòn ra Hiệp Phước. Các phương án chuyển đổi đề xuất phải đảm bảo tính khả thi, đồng thời đáp ứng yêu cầu về kiến trúc quy hoạch, văn hóa, môi trường theo yêu cầu của Thành phố Hồ Chí Minh.

91