Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 12/TB-VPCP về việc ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại hội nghị tổng kết công tác năm 2008 và triển khai nhiệm vụ năm 2009 của ngành giao thông vận tải do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 12/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 08/01/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 08 tháng 01 năm 2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 12/TB-VPCP về việc ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại hội nghị tổng kết công tác năm 2008 và triển khai nhiệm vụ năm 2009 của ngành giao thông vận tải.

Thống nhất những nhiệm vụ của ngành Giao thông vận tải đã nêu trong báo cáo; cần lưu ý tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực của Ngành, đặc biệt phải quan tâm đến công tác xây dựng thể chế, cơ chế. Bộ Giao thông vận tải cần rà soát lại cơ chế, chính sách để bổ sung, sửa đổi cho phù hợp; chủ động kiến nghị sửa đổi cơ chế để đảm bảo hiệu quả trong đầu tư, cơ chế huy động vốn, đặc biệt là vốn ngoài ngân sách thông qua hình thức đầu tư BOT, BT, Hợp tác Nhà nước - Tư nhân (PPP)... Đồng thời, thực hiện tốt công tác quy hoạch để phục vụ cho đầu tư xây dựng; điều phối các lĩnh vực vận tải đuờng bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không để phát huy hiệu quả; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thực thi pháp luật.

2. Tập trung chỉ đạo giải ngân nguồn vốn ngân sách nhà nước. Chính phủ sẽ tạo điều kiện để tháo gỡ cơ chế, chính sách trong đầu tư xây dựng. Trong quá trình triển khai cần phải đặc biệt quan tâm đến chất lượng công trình, chống thất thoát, lãng phí. Bộ cần tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư vào cơ sở hạ tầng thông qua các hình thức đầu tư BOT, BT...để giảm bớt gánh nặng cho ngân sách nhà nước, đáp ứng nhu cầu lớn về hạ tầng giao thông.

3. Tập trung chỉ đạo quyết liệt lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong tất cả các lĩnh vực đường bộ, đường sắt, đường thủy, đặc biệt là an ninh, an toàn hàng không.

82