Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 143/KL-THDL về kế hoạch ứng dụng hệ thống phần mềm mã nguồn mở tại cơ quan Cục Kiểm lâm do Cục Kiểm lâm ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 143/KL-THDL   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Cục Kiểm lâm   Người ký: Nguyễn Hữu Dũng
Ngày ban hành: 20/02/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 20 tháng 02 năm 2008, Cục Kiểm lâm ban hành Thông báo số 143/KL-THDL về kế hoạch ứng dụng hệ thống phần mềm mã nguồn mở tại cơ quan Cục Kiểm lâm.

Nội dung:

1. Năm 2009

Thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

- Cài đặt hệ thống phần mềm mã nguồn mở cho các máy chủ tại cơ quan Cục Kiểm lâm.  

- Chỉ đạo Kiểm lâm địa phương, Kiểm lâm vùng và Vườn Quốc gia trực thuộc thực hiện ứng dụng hệ thống mã nguồn mở.

- Mở 03 lớp tập huấn sử dụng hệ thống phần mềm mã nguồn mở (trong đó 02 lớp cho Kiểm lâm địa phương và 01 lớp cho Kiểm lâm vùng và Vườn Quốc gia). Địa điểm và thời gian cụ thể do lãnh đạo Cục quyết định.

- Hướng dẫn kỹ thuật, giải pháp ứng dụng mã nguồn mở cho Kiểm lâm địa phương, Kiểm lâm vùng và Vườn Quốc gia trực thuộc.

2. Năm 2010

- Tiếp tục chỉ đạo Kiểm lâm địa phương, Kiểm lâm vùng và Vườn Quốc gia trực thuộc thực hiện ứng dụng hệ thống mã nguồn mở.

- Tổng kết kết quả thực hiện kế hoạch trình lãnh đạo Cục và Bộ.

89