Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 156/TB-BGTVT về kết luận của Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân dự án đường Hồ Chí Minh do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 156/TB-BGTVT   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 23/04/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 23/4/2008, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông báo số 156/TB-BGTVT về kết luận của Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân dự án đường Hồ Chí Minh. Cụ thể,

Sau khi nghe Ban QLDA đường Hồ Chí Minh báo cáo kết quả giải ngân trong quý I/2008, kế hoạch giải ngân ở các quý còn lại trong năm 2008 của dự án và các tồn tại, vướng mắc; ý kiến của các thành viên dự họp, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng đã kết luận như sau:

1. Trong thời gian qua Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đã có nhiều cố gắng trong công tác triển khai thực hiện dự án đường Hồ Chí Minh, công tác giải ngân năm 2007 đạt kế hoạch. Năm 2008 kế hoạch đặt ra tương đối rõ ràng, chỉ tiêu bộ giao là 1.663 tỷ đồng, Ban phấn đấu giải ngân 2.000 tỷ đồng do vậy cần lập tiến độ, kế hoạch theo từng tháng, từng quý. Quý I đã giải ngân được 142 tỷ đồng, dự kiến quý II khoảng 194 tỷ đồng vì thế việc giải ngân dồn vào quý III và quý IV. Do vậy Ban cần đẩy nhanh các thủ tục, đôn đốc nhà thầu và phối hợp tốt với địa phương trong quá trình thực hiện để hoàn thành kế hoạch.

2. Đối với các kiến nghị của Ban QLDA đường Hồ Chí Minh tại Báo cáo số 655/ĐHCM-KH ngày 11/4/2008: Về cơ bản Bộ thống nhất, giao cho các Cục, Vụ liên quan khẩn trương tham mưu, hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định để làm cơ sở triển khai thực hiện.

85