Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 159/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của một số công dân liên quan đến giải phóng mặt bằng, xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Hòa Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 159/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Kiều Đình Thụ
Ngày ban hành: 24/08/2007   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 24 tháng 08 năm 2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 159/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của một số công dân liên quan đến giải phóng mặt bằng, xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Hòa Bình.

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng kết luận như sau:

1. Hòa Bình là một tỉnh miền núi vùng Tây Bắc, trong những năm gần đây có tốc độ tăng trưởng kinh tế khá, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, quốc phòng, an ninh được bảo đảm, nội bộ Đảng bộ và chính quyền đoàn kết. Tuy nhiên, tỉnh Hòa Bình cần quan tâm, nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển dân trí và nguồn nhân lực.

Trong những năm qua, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cấp chính quyền đã có nhiều cố gắng trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trên địa bàn của tỉnh, đặc biệt là Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Hòa Bình. Từ năm 2003-2006 tỉnh đã bàn giao cơ bản mặt bằng cho Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh để tổ chức thi công. Tuy nhiên, từ cuối năm 2006 đến nay đã phát sinh khiếu kiện đông người liên quan đến việc đền bù, giải phóng mặt bằng, một số công dân đã ngăn cản thi công đường Hồ Chí Minh đoạn qua các huyện Lương Sơn, Lạc Thủy, Yên Thủy, Kim Bôi và Lạc Sơn của tỉnh Hòa Bình. Nguyên nhân của tình trạng trên là do có sai phạm của một số cơ quan, cá nhân có trách nhiệm của tỉnh Hòa Bình trong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chưa xây dựng khu tái định cư để bảo đảm ổn định cuộc sống cho người dân bị thu hồi đất; chưa làm tốt việc công khai, dân chủ, tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân; sự phối hợp giữa tỉnh và Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, Ban Quản lý PMU 5 chưa chặt chẽ.

2. Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh là dự án trọng điểm của quốc gia, do đó Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình và các Bộ, ngành chức năng có liên quan của Trung ương theo chức năng của mình phải tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc để bảo đảm thông tuyến trong tháng 10/2007. Yêu cầu các Bộ, ngành chức năng và Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình thực hiện những nội dung sau đây:

- Bộ Giao thông vận tải và các Bộ, ngành chức năng của Trung ương phải phối hợp chặt chẽ, giải quyết kịp thời những đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình để giải phóng và bàn giao mặt bằng, tổ chức thi công, xây dựng khu tái định cư và giải quyết những vấn đề khác có liên quan đến Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Hòa Bình.

- Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh hỗ trợ kinh phí cho lực lượng bảo vệ thi công và kinh phí cho Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng các huyện đến hết tháng 12/2007; tổ chức thi công hoàn trả (có cải thiện) mặt đường bê tông nhựa quốc lộ 21 (đoạn từ km59+500 đến km 72+700 dài 13,2km). Đồng ý đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc xây dựng kiên cố Trường Tiểu học xã Hưng Thi, huyện Yên Thủy và hệ thống kênh mương huyện Yên Thủy và Lạc Sơn. Kinh phí thực hiện các công trình trên lấy từ kinh phí xây dựng đường Hồ Chí Minh.

92