Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 173/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với Bộ Công an về công tác giáo dục – đào tạo trong ngành công an do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 173/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 23/07/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 23/7/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 173/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với Bộ Công an về công tác giáo dục – đào tạo trong ngành công an. Cụ thể,

Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Công an báo cáo, ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã kết luận như sau:

1. Công tác giáo dục – đào tạo và hệ thống các trường trong ngành Công an đã có những bước phát triển, từng bước mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng Công an nhân dân; góp phần quan trọng vào nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thời gian vừa qua, ngành Công an đã triển khai có hiệu quả một số nội dung theo thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an về công tác đào tạo.

Trong giai đoạn mới cho đến năm 2020, có nhiều yêu cầu mới đặt ra đối với công tác giáo dục – đào tạo của ngành Công an. Để đáp ứng với yêu cầu, ngành Công an còn phải tiếp tục phấn đấu vươn lên, đẩy mạnh hơn nữa công tác đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nâng cao chất lượng đào tạo.

2. Những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện thời gian tới:

- Từ nhu cầu phát triển của ngành Công an, cần rà soát, xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển giáo dục – đào tạo trong ngành Công an, quy hoạch đào tạo và phát triển của từng trường, của từng ngành đào tạo; định hướng phát triển quy mô, cơ cấu; xây dựng danh mục và kế hoạch phát triển những ngành đào tạo đặc thù của Công an, xác định rõ những ngành đào tạo cần dựa vào hệ thống chung của cả nước và hợp tác quốc tế. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển cho từng giai đoạn;

- Chỉ đạo xây dựng đề án phát triển Học viện An ninh nhân dân và Học viện Cảnh sát nhân dân thành hai cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của ngành Công an, trình Thủ tướng Chính phủ trước tháng 7 năm 2009;

 

89